یک شرکت خصوصی معتبر تعدادی برنامه نویس مستعد و حرفه ای Backend با حقوق و مزایای بالا با شرایط زیر استخدام می کند:
تسلط کامل به PHP
تسلط کامل به MySQL

آشنایی با مفاهیم زیر امتیاز محسوب می گردد:
آشنایی با مفاهیم OOA و OOD و OOP
آشنایی با معماری MVC
آشنایی با Design Patterns
آشنایی با Regular Expressions
آشنایی با UML
آشنایی با RUP و Scrum

متقاضیان رزومه خود را به آدرس mrezamaghool [at] gmail.com ارسال نمایند.
پس از بررسی رزومه با شما تماس گرفته خواهد شد و برای جلسه آزمون تعیین سطح و مصاحبه حضوری دعوت خواهید شد.