با سلام

میشه دو الگوریتم زیر رو جواب بدید؟
1.الگوریتمی بنویسید که یک عدد زوج و طبیعی دریافت کند تمامی مجموع های دو عدد اول که جوابش این عدد میشود را چاپ کند
3.الگوریتمی بنویسید که یک عدد طبیعی دریافت کند و مشخص کند طبق پول های رایج کشوراز هر اسکناس یا سکه چندتا نیاز دارد