سلام دوستان عزیز و محترم...
ببخشید 1 سوال برنامه نویسی با زبان ++c دارم..خداییش کمک کنید خیلی ضروریه ممنون...
1- می دانید که معمولا هر برگ از یک روزنامه شامل 4 صفحه می باشد در نتیجه تعداد کل صفحات روزنامه ها همیشه بر 4 بخش پذیراست اگر یک روزنامه 8 صفحه داشته باشد.برگ بیرونی آن در یک طرف ، صفحات 1 و 8 و در طرف دیگر صفحات 2 و 7 را خواد داشت و برگ درونی آن نیز از صفحات 3 و 4 و 5 و 6 تشکیل می شود...
ورودی:
در سطر اول ورودی تعداد دفعاتی که یک برگ از روزنامه را پیدا می کنید،داده شده است(t<1000).سپس t سط می آیند که شماره دو تا از صفحات آن بگ از روزنامه را مشخص میکنند.
خروجی:
به ازای هر ورودی در یک خط از خروجی تعداد صفحات روزنامه را بنویسید. واگر محاسبه ی آن امکان پذیر نبود کاراکتر علامت سوال(؟) را چاپ نماید.
خروجی نمونه ------------------ورودی نمونه
36 ----------------------------- 6
36--------------------------- 27 10
24 --------------------------- 8 30
؟ -----------------------------3 21