از دوستان و اساتید عزیز میخواستم هر کی جواب هر کدوم از برنامه های سی شارپ زیر رو میدونه برام بزاره
پیشاپیش ممنون و سپاسگذارم البته تا جایی که ممکنه با استفاده از حلقه های for و while

1) برنامه ای که یک عدد از ورودی دریافت کند به تعداد ان، کلمه مورد نظر کاربر( که از ورودی می گیرد را چاپ کند)
2)برنامه ای که یک عدد صحیح از ورودی دریافت کند و مجموع ارقام ان را محاسبه کند و در خروجی نشان دهد
3)برنامه ای که یک عدد صحیح دریافت کند و مجموع ارقام فرد آن را حساب و در خروجی نشان دهد
4)برنامه ای که تعداد عدد از ورودی دریافت کند و تعداد اعداد مثبت-منفی-مضرب 3 و فرد را محاسبه کرده و در خروجی نشان دهد(پایان بخش خواندن عدد 1)
5)برنامه ای که یکی عدد از ورودی دریافت کند و معکوس آن را محاسبه و در خروجی نشان دهد