سلام دوستان
دیتابیسی دارم که می خواهم روی یکی از جداول، کلید خارجی تعریف کنم.
بصورت عادی می توانم اینکار را انجام دهم ولی روی این دیتابیس امکان تعریف کلید خارجی وجود ندارد
آیا ممکن است این بانک، طوری تنظیم شده باشد که اینکار اعمال نشود؟
چگونه می توانم مشکل را حل کنم؟
ممنون