برنامه ای را نوشته ایم که معادل انگلیسی کلمات فارسی را به ما می دهد. یعنی اسمی به فارسی را می نویسیم و معادل انگلیسی آن را به ما می دهد(فینگلیش). این اسامی در دیتابیس وجود دارد و با جستجو در دیتابیس به ما جواب را می دهد.
حال اگر کلمه ای در دیتابیس وجود نداشته باشد به چه صورت می توانیم آن را درست بنویسیم؟ آیا روشی وجود دارد که سیستم بصورت خودکار تشخیص دهد؟آیا می توان از روشهای هوش مصنوعی استفاده کرد؟
با تشکر