من میخواستم از یکی از فرم هام (صفحاتم) وقتی یکی از سطر های دیتاگرید
رو انتخاب میکنم اطلاعات اون سطر مثلا شماره id رو بفرسته به
فرم دیگرم که اون فرم به این شکله که شماره id رو میگیره و اطلاعات شخض رو نشون میده