سلام به همه دوستان
من میخوام یه برنامه بنویسم که تعدادی توپ بیضی رو دریافت و در صفحه ظاهر بشن که
توی محدوده ی خاصی از صفحه مثلا در یک کادری شروع به حرکت کنن .
خیلی دنبالش گشتم اما چیزی نفهمیدم .