با سلام
دو عدد دلخواه رو می خواهم درون یه فرم phpجمع کنم وبا متدpost,وgetوrequestنمایش بدم اما نمی دونم جه جوری لطفا راهنمایی بفرمایید
با تشکر