سلام
اين کد براي firefox و opera کار ميکنه ولي براي chrome و IE و safari کار نميکنه
$(document).ready(function(){


$("#weather").load("weather.php?xml=go.xml");

$("option#city").click(function(){

xml = $(this).attr('value');

changecity(xml);})

})
function changecity(xml){

$("#weather").html('<img src="img/loading.gif"/>');
$("#weather").load("weather.php?xml="+xml);


}
اين کد براي يک تگ <option> نوشته شده که اسم شهر ها بعد از هربار انتخاب اطلاعات مربوط به اونها رو نشون ميده .

از jQuery در<head> استفاده شده .

هرچي گشتم براي نمايش در همه مرورگرها ، نتونستم کدشو پيدا کنم

لطفا" کدشو برام بزاريد