سلام من میخوام یه فیلد ورودی درست کنم . چکار کنم که مثل انجمن های وقتی هر فیلد رو پر میکنی همون موقع چک بشه که همچنین نامی هست یا نه ؟