سلام
عزیزان من دارم یک سایت ختم قرآن و صلوات با نام قرائت طراحی میکنم و میخواستم یه کاری بکنم که سیستم پس از اینکه کاربرگفت چند جزءیا حزب میخواهد بخواند به او بگوید مثلا جز سیم نسیب شما شد کاربر بعدی که اومد بگهجزء یکم وتا جز سیم به هر کاربر بگه اگه کسی میدونه کمک کنه یابگه اسکریپت مربوطه رو بهش بدم روش برام تنظیم کنه