من میخوام یک نرم افزار آژانس مسکن بنویسم انا در ضمینه طراحی بان اطلاعاتی خیلی مشکل دارم اگر کسی میتونه بهم کمک کنه