سلام میخواستم ببینم کسی بلده چطوری روی هندل مورد نظر کلیک کرد از طریق برنامه نویسی دلفی
برای مثال فرض کنید هندل یه دکمه 43320 باشه چطوری میتونم بگم این شماره هندل روش کلیک بخوره؟
برای کلیک کرد میشه از پارامتر زیر استفاده کرد.
کد:
mouse_event(MOUSEEVENTF_LEFTDOWN, 0, 0, 0, 0);
mouse_event(MOUSEEVENTF_LEFTUP, 0, 0, 0, 0);
اما این زمانی کار میکنه که Cursor موس رو تنظیم کنیم و موسو انتقال بدیم اما ما فقط شماره هندل رو داریم مختصات موسو نداریم که انتقال بدیم!!!!!
فکوس روی هندل بلدم با دستور زیر ولی نمیتونم روش کلیک کنم
کد:
SetForegroundWindow(Hand);
نمیدونم چطوری میشه گفت روش کلیک کن خواهشا اگر کسی بلده لطف کنه بگه واقعا کارم گیره اینه همه جا را گشتم ولی نتونستم پیدا کنم.