دسترسی به دیتابیس mysql از طریق یک سرور دیگر به صورت پیش فرض مسدود گردیده.
جهت سطح دسترسی داده به یک آدرس IP جهت اتصال به دیتابیس mysql در cpanel مراحل زیر را طی نمایید.
1 - وارد cpanel خود شده
2 - به بخش database مراجعه نموده.
3 - بر روی Remote Mysql کلیک نمایید
4 - آدرس IP کامپیوتری که قرار است به این دیتابیس اتصال پیدا نماید را وارد نمایید
5 - بر روی Add Host کلیک نمایید
سورس:
[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]