طراحی سایت

بسم الله الرحمن الرحیم
برای طراحی سایت اولویت اول یا دگیری با کدام دسته هاست
-نرم افزار های Dreamwaever,Flashcc,.......
-زبان های برنامه نویسی