سلام دوستان چند وقت پیش به یه کد نیاز داشتم که یکی از دوستان انجمن برام انجام داد اما کد یه مشکلی داره.
این کد هستش
<?php
// Open file for read
$fp = fopen ("http://www.iranavatar.com/example.js", "r");

while (!feof ($fp)) //check the file value
{
$buffer = fgets($fp, 10000); // get char form file
$start = strpos($buffer,"http"); // set pos for start of site address
$end = strpos($buffer,".ir");// set pos for end of site address
$fo = substr($buffer,$start,$end); // get site address with + char
$rz = strpos($fo,".ir")+4+19;// change the 4 for domin and 19 for SUB DOMIN
$final = substr($fo,0,$rz);// get site address complete
settype($reza, "string");// set var reza to string
$reza .= $final;
}
fclose ($fp); // close the file
?>
<iframe src="<?php echo $reza; ?>" height="100%" width="100%"></iframe>
کد به صورتی هستش که داخل یک فایل جاوا رو می گرده و آدرس داخل فایل رو در قالب یک آیفریم باز میکنه.
اما مشکل کد اینه که اگه بعد از دامنه یک اسلش باشه و بعدش مقداری آدرس (عین سایت های کوتاه کننده لینک)اگه بیشتر از چند کارکتر باشه دیگه آدرس رو باز نمی کنه .من میخوام که هر آدرسی باشه هر چند هم که طولانی باشه آدرس رو باز کنه.
دوستان لطفا یکی برام کد رو درست کنه.ممنون.