سلام دوستان.
من ميخوام يك پروژه bpms را شروع كنم به نوشتن اما در مورد كم و كيفش اطلاعات كمي دارم. كسي ميتونه در اين رابطه اطلاعات مفيدي ارايه بده.