دانشجو نرم افزار دانشگاه پیام نور ترم دو هستم
در حال حاضر پاسکالو بلدم و نصف c++ ولی آموزش های کتاب چیز کاربردی نداشت
اگه امکانش هست دوستان اگه بلدند منو راهنمایی کنن و برنامه هایی که پیشرفته نوشته میشه چطوری هستند