سلام
دیگه کلافه شدم من چند وقته که میخوام با Ajax داده ارسال کنم یا بگیرم ولی هر بار که تست میکنم جواب نمیگیرم وقتی رویداد readystate رو چاپش مینکم صفره!
با Jquery هم هر کار کردم نشد، کسی میتونه منو راهنمائی کنه؟