مشکل در استفاده از تابع sleep در برنامه Dev , codeblock در c
سلام من هر کاری میکنم نمیدونم چرا این ارور رو میگیرم، میخوام مثلا بین هر دستوری و دستور بعدیم وقفه بیفته باید چیکار کنم?
printf("Select one of the choices:\n");
sleep(1000);
printf("1-Play Testris\n");
sleep(1000);
printf("2-Credits\n");
sleep(1000);
printf("3-Exit\n");
sleep(1000);

اروری که میده اینه : undefined refrence to sleep