سلام من برای پروژم نیاز دارم که بګم کلمات فایل تویکدوم سطر و ستونن کسی میتونه کمک کنه؟؟؟؟؟