با سلام
میخاستم بدئنم ماژولی در پایتون هست که مشتق تابع را بنویسد؟
یا کسی برنامه ای نوشته که تابع بگیرد و مشتق ان را چاپ کند