بعضی مواقع لازم است سوالی از کاربر بپرسیم
مثل زمانی که روی کلید حذف کلیک میکنه بپرسیم که آیا از حذف مطمئن هستید ؟ در صورتی که کاربر روی بله کلیک کرد بعد صفحه پست بک بشه و سمت سرور بقیه کارها انجام بشه
مثل تصویر زیر
و همانطور که میبینید وقتی کاربر روی کلیک کلیک کنید کلیک میکنه یک پیغام به اون نمایش داده میشه
در صورتی که روی ok کلیک کنه صفحه PostBack خواهد شد و کدهای داخل رویداد اون کلید اجرا خواهد شد و در صورتی که روی کنسل کلیک کنه هیچ اتفاقی نمیوفته
بریم کدها رو بررسی کنیم
صفحه aspx
<asp:LinkButton id="btnSubmit" runat="server" OnClick="btnSubmit_Click" >کلیک کنید</asp:LinkButton>  

<br />

<asp:Label ID="Label1" runat="server"></asp:Label>


کد های برنامه:
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)  

{

this.btnSubmit.Attributes.Add("onclick", "javascript: return confirm('آیا مطمئن هستید ؟');");

}

protected void btnSubmit_Click(object sender, EventArgs e)

{

Label1.Text = "کد ها اجرا شدند";

}ما فقط در قسمت Page_Load به صفحه یک اسکریپت تزریق کردیم

[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]