به یه عدد صحیح مثبت n_دراماتیک گفته می شه ، اگه حاصلضرب اون عدد در n ، از یکبار چرخش ارقامش به سمت راست حاصل بشه. مثلا اعداد 102564 و 128205 اگه در 4 ضرب بشن ، جواب بصورت 410256 و 512820 در می یاد. پس هر دو عدد 4_دراماتیک هستن.

حالا شما باید برنامه ای بنویسید که اعداد تک رقمی و غیر صفر n و k رو بگیره ، و کوچکترین عدد مثبت n_دراماتیک رو که رقم یکانش k هست پیدا کنه! اگر همچین عددی موجود نبود ، صفر رو نتیجه بده.

سطر اول فایل ورودی برنامه تعداد موارد آزمایشی رو مشخص می کنه ، و در سطرهای بعدی زوج اعداد n و k قرار می گیرن. مثلا اگه فایل ورودی به صورت زیر باشه:

2

4 5

2 1

فایل خروجی باید اینطور باشه:

128205
0