سلام. با دستورات if چجوری می شه یه برنامه نوشت که مثلا تو یه ادیت باکس من یه متن وارد می کنم بعد اگر داخل اون متن کلمه x بود اون وقت کلمه x رو با y جایگزین کنه و اگر کلمه x رو پیدا نکرد ( else ) اونوقت شرط رو برعکس چک کنه یعنی اگر داخل اون متن اولیه کلمه y بود اون وقت کلمه y رو با x جایگزین کنه. ببخشید یکم پیچیده شد!!!