گفتم شاید براتون جالب باشه !

تصاویر متحرک

طــــــنـــــــز دنیای یک برنامه نویس:

وقتی می خوام یک امکان جدیدی رو به مدیرم نشون بدم:
[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]

وقتی مدیر پروژه وارد دفتر می شه:
[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]

وقتی دارم برنامه ای که نوشتم رو روی سرور اصلی وارد می کنم:
[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]

شب تحويل پروژه:
[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]

تصوير ذهني من از پيدا كردن يك خطا در سيستم:
[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]

وقتی برنامه بدون تست قبلی روی سیستم اصلي درست کار می*کنه:
[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]

وقتی یک قالب (شکل) جدید رو برای اولین بار روی یک وبسایت اضافه می کنم:
[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]

وقتی سیستم ادمین بالاخره راضی می شه بهم دسترسی کنترل کامل بده:
[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]

وقتی بعد از چند روز برنامه نویسی سعی می کنم برنامه ام را اجرا کنم:
[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]

وقتی در حالی که همه سعی می کنن ایرادات برنامه را رفع کنن، من مرخصی می گیرم:
[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]

وقتی سیستم بالاخره به مرحله اجرا میرسه و گزارش ایرادات سیستم از راه مي*رسه:
[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]


وقتی رییس داره روز جمعه دنبال يك نفر داوطلب مي*گرده تا اضافه كاري كنه:
[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]
وقتی بعد از دو هفته کار روی یک ایراد در برنامه می فهمم که یه پرانتز را نبستم:

[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]وقتی خودت میدونی ایراداتی توی برنامه ات هست ولی در زمان نمایش دمو به صورت کامل کار میکنه:

[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]
وقتی بازرگانی اعلام می کنه که مشتری برنامه رو خریده و پول رو داده:
[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]