QR کد مخفف کلمه Quick Response Code به معنای کد با پاسخ دهی سریع است که روشی برای کد کردن اطلاعات شخصی شما، اطلاعات مربوط به محصولات شرکت ها و هرگونه اطلاعات دیگر می باشد. در ابتدا این روش برای کد کردن قطعات خودرو انجام می شده اما امروزه کاربردهای دیگری نیز دارد مثل بسته بندی محصولات و پیگیری اعتبار آن ها در مراکز پستی، تجارت، ایجاد کارت ویزیت برای دسترسی سریع و یکجا به اطلاعات شخص مانند ایمیل، شماره تلفن و ... است. به این صورت که با گوشی هایی که دارای نرم افزارهای مربوطه می باشند عکس برداری و یا اسکن می شود و اطلاعاتی که فرد کد کرده، کد گشایی شده و روی صفحه نمایش گوشی قابل مشاهده خواهد بود.

[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]