در WebBrowser قسمتی از سایت را قرار دادم

میخواهم یه شرطی بزارم وقتی که تکست باکسی با ID مشخص در این WebBrowser باشه مثلا یه دستوری انجام بشه و اگر هم ID موردنظر وجود نداشت دستوری انجام نشه.

لطفا راهنمایی کنین