از سطر اول فایل در نرم افزار Microsoft Excel به عنوان سر ستون مورد استفاده قرار می گیرد. که در واقع سر ستون همان تیتر یا عنوان هر یک از ستونها می باشد. فرض می کنیم در اکسل با طی کردن صفحه به طرف پایین Scroll موجود در سر ستون محو خواهد شد. اگر فایل مورد استفاده ی شما از سطر های زیادی تشکیل شده باشد این قضیه موجب آزار برای مطالعه آسان فایل خواهد شد. ما در اینجا روشی به شما ارائه خواهیم داد تا با استفاده از آن می توانید سر ستون را در فضای اکسل به طور ثابت نگه دارید.
روش کار: در آغاز فایل مربوطه را در اکسل باز نمائید. و بعد از مراجعه به تب View بر روی گزینه Freeze Panes کلیک نمائید و بعد منویی باز خواهد شد که باید بر روی گزینه ی Freeze Top Row کلیک نمائید. و حالامشاهده می کنید که با اقدام اسکرول صفحه به طرف پایین، سر ستون ها در اکسل ثابت خواهد ماند.