سلام خسته نباشید

ببخشید من یک کد اینجا قرار میدم که ممنون میشم ازتون خط به خط برام توضیح بدید.
من همین کد را در پایتون2.7.3 مینویسم ولی اجرا نمیشه.
کد:
#!/usr/bin/env python

import threading
import Queue
import time


class workerThread(threading.Thread) :

  def __init__(self,queue) :
    threading.Thread.__init_(self)

  def run(self):
    print "Inworker Thread"
    while True :
      counter = self.queue.get()
      print "Ordered to sleep for %d seconds"%counter
      time.sleep(counter)
      print "Finished sleeping for %d seconds"%conuter

queue = Queue.Queue()

for i in range(10):
  print "Creating WorkerThread : %d"%i
  worker = WorkerThead(queue)
  worker = setDaemon (True)
  worker.start()
  print "WorkerThread % Created!"%i

for j in range (10):
  queue.put(j)