من میخواستم بدونم چطوری میشه اینترنتم رو که با adsl وصله، قطع و وصل کنم ؟
بعدش میخواستم این قطع وصلی با ایپی مشخص باشه یعنی اگر 200.0.0.0 مثلا بود متصل باقی بمونه؟