با سلام و خسته نباشید
من در پروژه خود از کامپوننت های تلریک استفاده کردم و در بعضی از فرم ها از دیتا گرید ویو همان شرکت، مشکلی که دارم اینه می خواهم وقتی رو هر سلول یا هر ردیف کلیک کردم مثلا داده ستون دوم را در یک تکست باکس بگذارم ولی نمی دانم در چه رویداد و چه دستوری این کار ممکن است در دیتاگرید ویژوال استدیو با رویداد RowHeaderMouseClick با دستور txt_box.Text = dataGridView1.SelectedRows[0].Cells[0].Value.ToString(); یا رویداد CellClick با دستور txt_box.Text = dataGridView1.SelectedCells[0].Value.ToString(); این کار امکان پذیر بود.
لطفا طریقه استفاده از تلریک را بنویسید