قسمت اول که نحوه ی ایجاد بانک و جدول در اسکیوال همچنین ایجاد ارتباط بین برنامه و بانک رو خواهید آموخت و در قسمت دوم آموزش هم چهار عمل اصلی درج،ویرایش،حذف و جستجو را انجام داده شده است


[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]
[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]
[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]منبع:[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]