با سلام

دوستان عزیز من این برنامه را که ماتریکس 2 در 6 را حساب میکند و عدد را از کاربر می گیرد را نوشتم

#include<iostream.h>
int main()
{
int arr[2][6];
int result=1;
for(int i=0;i<2;i++)
for(int j=0; j<6;j++)
{
cout<<"My Array[ "<<i<<"] [ "<<j<<"] =";
cin>>arr[i][j];
result += arr[i][j];
}
cout<<"Result is:"<<result<<endl;
return 0;
}


و حالا مشکلم اینه که چکار کنم که فقط جواب جمع ماتریکس زیر را در خروجی چاپ کنهممنون میشم اگر کمک کنید.