درود به تمامی دوستان
من فردا باید پروژه تاحدودی ساده رو فردا تحویل بدم
ممنون میشم کمکم کنین
این سوال است
- در یک دانشگاه برای هردانشجو در یک ترم 10 درس ارئه میشود دانشجوی کارشناسی 8 ترم درس میگذراند تعداد واحد تمام درسها2است میخواهیم عملیات زیر را انجام دهیم

1نام ونام خانوادگی او را دریافت کند
2نمرات کامل یک دانشجو را برای یک دوره تحصیل حساب کند
3معدل هرترم اورا حساب کند
4معدل کل اورا حساب کند
5حساب کند چند درس افتاده است و چند ترم مشروط شده است

1 که کاری نداره اما ، مشکل من اینه که چطوری کل نمراتو بگیرم ، که بتونم معدل هرترمو حساب کنم و
تعداد مشروطی هاشو هم نمیدونم چطور بدست بیارم

لطفا همراهیم کنین