ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی “ ورود به حساب” کلیک کنید.

اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمیشود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمیشود، اینجا را کلیک کنید.

صفحه 4 از 5 نخست 12345 آخرین
نمایش نتایج: از 31 به 40 از 43
 1. #31
  Propascal
  كاربر عادي
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gif
  تاریخ عضویت
  2011 Dec
  نوشته ها
  49
  3
  0

  سورس ساعت آنالوگ

  سورس ساعت آنالوگ

  سورس ساعت آنالوگ در پاسکال

  [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]
 2. #32
  Propascal
  كاربر عادي
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gif
  تاریخ عضویت
  2011 Dec
  نوشته ها
  49
  3
  0

  تعیین مینیموم هر سطر و ستون ماتریس 5 در 5

  تعیین مینیموم هر سطر و ستون ماتریس 5 در 5

  کد PHP:
  Uses wincrt;

  var
     
  i,j,k,integer;
     
  : array[1..5,1..5of integer;
     
  min : array[1..10of integer;
  begin
       
  for i:= 1 to 5 do
           for 
  j:= 1 to 5 do
               
  begin
                    writeln
  ('Enter A[',i,j,']');
                    
  read(A[i,j]);
               
  end;
       
  min[1]:=A[1,1];
       for 
  k:= 2 to 5 do
            if 
  a[1,k] < min[1then
               min
  [1]:=a[1,k];
       
  min[2]:=A[2,1];
       for 
  k:= 2 to 5 do
            if 
  a[2,k] < min[2then
               min
  [2]:=a[2,k];
       
  min[3]:=A[3,1];
       for 
  k:= 2 to 5 do
            if 
  a[3,k] < min[3then
               min
  [3]:=a[3,k];
       
  min[4]:=A[4,1];
       for 
  k:= 2 to 5 do
            if 
  a[4,k] < min[4then
               min
  [4]:=a[4,k];
       
  min[5]:=A[5,1];
       for 
  k:= 2 to 5 do
            if 
  a[5,k] < min[5then
               min
  [5]:=a[5,k];

       
  k:=1;
       
  min[6]:=A[1,1];
       for 
  k:= 2 to 5 do
            if 
  a[k,1] < min[6then
               min
  [6]:=a[k,1];
       
  min[7]:=A[1,2];
       for 
  k:= 2 to 5 do
            if 
  a[k,2] < min[7then
               min
  [7]:=a[k,2];
       
  min[8]:=A[1,3];
       for 
  k:= 2 to 5 do
            if 
  a[k,3] < min[8then
               min
  [8]:=a[k,3];
       
  min[9]:=A[1,4];
       for 
  k:= 2 to 5 do
            if 
  a[k,4] < min[9then
               min
  [9]:=a[k,4];
       
  min[10]:=A[1,5];
       for 
  k:= 2 to 5 do
            if 
  a[k,5] < min[10then
               min
  [10]:=a[k,5];
       for 
  i:= 1 to 5 do
           for 
  j:= 1 to 5 do
               
  begin
                    write
  (' ',A[i,j]);
                    if 
  j=5 then
                       begin
                            write
  ('  ',min[i]);
                            
  writeln;
                       
  end;
                   
               
  end;
       
  writeln;
       for 
  n:=1 to 5 do
          
  write(' ',min[n+5]);
  end.{TEST OK!} 
 3. #33
  Propascal
  كاربر عادي
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gif
  تاریخ عضویت
  2011 Dec
  نوشته ها
  49
  3
  0

  ماتریس ترانهاده

  ماتریس ترانهاده

  کد PHP:
  uses wincrt;

  var
     
  b:array[1..5,1..5]of integer;
     
  a:array[1..5,1..5]of integer;
     
  i,j,t:integer;
  begin
        writeln
  ('Enter Numbers');
        for 
  i:=1 to 5 do
            for 
  j:=1 to 5 do
                
  begin
                      write
  ('a[',i,j,']');
                      
  read(a[i,j]);
                      
  b[i,j]:=a[i,j];
                
  end;
        for 
  i:=1 to 5 do
            for 
  j:=1 to 5 do
                if 
  j>i then
                   begin
                         t
  :=a[i,j];
                         
  a[i,j]:=a[j,i];
                         
  a[j,i]:=t;
                   
  end;
        
  writeln;
        for 
  i:=1 to 5 do
            
  begin
                  
  for j:=1 to 5 do
                      
  begin
                           write
  (b[i,j]:4);
                           if (
  i=1) and (j=5then
                                 write
  ('    ')
                           else if (
  i=2) and (j=5then
                                 write
  ('    ')
                           else if (
  i=3) and (j=5then
                                 write
  (' => ')
                           else if (
  i=4) and (j=5then
                                 write
  ('    ')
                           else if (
  i=5) and (j=5then
                                 write
  ('    ');
                      
  end;
                  for 
  j:=1 to 5 do
                      
  write(a[i,j]:4);
                      
  writeln;  
                    
            
  end;
  end
 4. #34
  Propascal
  كاربر عادي
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gif
  تاریخ عضویت
  2011 Dec
  نوشته ها
  49
  3
  0

  لوزی شبه خیام پاسکال

  لوزی شبه خیام پاسکال

  کد PHP:
  uses wincrt;

  var
     
  i,j,integer;
  begin
       s
  :=10;
       for 
  i:=1 to 5 do
           
  begin
                writeln
  ;
                
  write(' ':s);
                for 
  j:=1 to i do
                    
  write(j:2);
                    for 
  j:=(i-1downto 1 do
                        
  write(j:2);
                
  s:=s-2;
           
  end;
           
  s:=4;
       for 
  i:= 4 downto 1 do
           
  begin
                writeln
  ;
                
  write(' ':s);
                for 
  j:=1 to i do
                    
  write(j:2);
                    for 
  j:=(i-1)downto 1 do
                        
  write(j:2);
                
  s:=s+2;
           
  end;
  end
 5. #35
  Propascal
  كاربر عادي
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gif
  تاریخ عضویت
  2011 Dec
  نوشته ها
  49
  3
  0

  مثلث خیام پاسکال

  مثلث خیام پاسکال

  کد PHP:
  uses wincrt;
  var
    
  tr:array[0..10,0..10of integer;
    
  b,c:integer;
  begin
    
  for b:=0 to 10 do tr[b,0]:=1;
    for 
  b:=1 to 10 do
      for 
  c:=1 to b do tr[b,c]:=tr[b-1,c]+tr[b-1,c-1];
    
  clrscr;
    for 
  b:=0 to 10 do
      for 
  c:=0 to b do
      
  begin
        gotoxy
  (36+c*6-3*b+1,2*b+1);
        
  write(tr[b,c]:3,' ');
      
  end;
  end
 6. #36
  Propascal
  كاربر عادي
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gif
  تاریخ عضویت
  2011 Dec
  نوشته ها
  49
  3
  0
  رسم مثلث عددی

  کد PHP:
  uses wincrt;
  var
     
  i,j,integer;
  begin
       s
  :=10;
       for 
  i:=1 to 5 do
           
  begin
                writeln
  ;
                
  write(' ':s);
                for 
  j:=1 to i do
                    
  write(j:2);
                    for 
  j:=(i-1downto 1 do
                        
  write(j:2);
                
  s:=s-2;
           
  end;
  end
 7. #37
  Propascal
  كاربر عادي
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gif
  تاریخ عضویت
  2011 Dec
  نوشته ها
  49
  3
  0
  رسم جدول ضرب

  کد PHP:
  uses wincrt;

  var
     
  j,iinteger;
  begin
       write
  (' ');
       for 
  i:= 1 to 44 do
           
  write('-');
       
  writeln;
       for 
  i:= 1 to 10 do
           
  begin
                write
  ('|':3);
                for 
  j:= 1 to 10 do
                    
  write(i*4);
                
  write('|':3);
                
  writeln;
           
  end;
       
  write(' ');
       for 
  i:= 1 to 44 do
           
  write('-');
  end
 8. #38
  Propascal
  كاربر عادي
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gif
  تاریخ عضویت
  2011 Dec
  نوشته ها
  49
  3
  0

  سورس پروژه فيبوناچي به زبان پاسكال

  دریافت n عدد و مشخص نمودن تعداد اعداد عضو سری فیبوناچی

  کد PHP:
  uses wincrt;

  var
     
  f1,f2,f3,i,cnt,a,integer;
  begin
       writeln
  ('Enter Number Of N');
       
  readln(n);
       for 
  i:=1 to n do
           
  begin
                
  if (i<=nthen
                   begin
                        Writeln
  ('Enter ',i,' Number');
                        
  readln(a);
                   
  end;
                
  f1:=0;
                
  f2:=1;
                
  f3:=1;
                while (
  f3<a) do
                      
  begin
                            f1
  :=f2;
                            
  f2:=f3;
                            
  f3:=f1+f2;
                      
  end;
                if (
  f3=athen
                   cnt
  :=cnt+1;
           
  end;
       
  writeln('Number Of Fibo''s Number Is :',cnt);
  end
 9. #39
  Propascal
  كاربر عادي
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gif
  تاریخ عضویت
  2011 Dec
  نوشته ها
  49
  3
  0

  محاسبه تعداد اعداد اول در پاسكال

  محاسبه تعداد اعداد اول
  کد PHP:
  uses wincrt;

  var
     
  i,a,n,j,cnt,integer;
     
  flag        boolean;
  begin
       writeln
  ('Enter Number For N');
       
  readln(n);
       
  cnt:=0;
       for 
  i:= 1 to n do
           
  begin
                
  if i<=n then
                   begin
                         writeln
  ('enter ',i,' number');
                         
  readln(a);
                         if 
  a=1 then
                            begin
                                 writeln
  ('number 1 is not prime and complete therefore enter an other number');
                                 
  readln(a);
                                 
  i:=i+1
                            end
  ;
                         
  flag:=true;
                         
  k:=0;
                         
  j:=2;
                   
  end;
                while (
  j<=a div 2) and (k=0) do
                      
  begin
                           
  if (a mod j =0then
                              k
  :=1;
                           
  j:=j+1;
                      
  end;
                if (
  k=0then
                   cnt
  :=cnt+1;
           
  end;
       
  writeln('number of prime number is :',cnt)
  end
 10. #40
  Propascal
  كاربر عادي
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gif
  تاریخ عضویت
  2011 Dec
  نوشته ها
  49
  3
  0

  تعیین تعداد اعداد اول و فیبوناچی در پاسكال

  تعیین تعداد اعداد اول و فیبوناچی

  کد PHP:
  uses wincrt;

  var
     
  f1,f2,f3,i,cntf,cnta,a,n,j,integer;
  begin
       writeln
  ('Enter Number Of Numbers');
       
  readln(n);
       for 
  i:=1 to n do
           
  begin
                
  if (i<=nthen
                   begin
                        Writeln
  ('Enter ',i,' Number');
                        
  readln(a);
                        if 
  a=1 then
                            begin
                                 writeln
  ('number 1 is not prime and complete therefore enter an other number.');
                                 
  writeln('number 1 is count for Fibo series!');
                                 
  readln(a);
                                 
  i:=i+1;
                                 
  cntf:=cntf+1;
                            
  end;
                   
  end;
                
  k:=0;     {flag of prime number}
                
  j:=2;
                
  f1:=0;    {First Member of Fibo}
                
  f2:=1;    {second Member of Fibo}
                
  f3:=1;
                while (
  f3<a) do
   {
  F}                   begin
   
  {I}                         f1:=f2;
   {
  B}                         f2:=f3;
   {
  O}                         f3:=f1+f2;
                         
  end;
                if (
  f3=athen
                   cntf
  :=cntf+1;
                while (
  j<=a div 2) and (k=0) do
   {
  P}                   begin
   
  {R}                        if (a mod j =0then
   
  {I}                           k:=1;
   {
  M}                        j:=j+1;
   {
  E}                   end;
                if (
  k=0then
                   cnta
  :=cnta+1;
           
  end;
       
  writeln('Number Of Fibo''s Number Is :',cntf);
       
  writeln('Number Of Prime Number is :',cnta);
  end
صفحه 4 از 5 نخست 12345 آخرین
نمایش نتایج: از 31 به 40 از 43

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2012-10-07, 04:33 PM
 2. سورس پروژه تبديل حروف بزرگ و كوچك در پاسكال
  توسط MspSoft در انجمن پروژه‌های Open Source
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2012-02-17, 02:10 PM
 3. مجموعه سورس هاي دلفي
  توسط MspSoft در انجمن برنامه نویسی در Delphi
  پاسخ: 5
  آخرين نوشته: 2012-01-17, 03:59 PM
 4. دانلود مجموعه سورس پروژه هاي كريستال در ويژوال بيسيك
  توسط MspSoft در انجمن گزارش سازی با Crystal Report
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2011-12-30, 09:12 PM
 5. سورس پروژه مغلوب عدد در پاسكال
  توسط Propascal در انجمن مباحث عمومی دلفی و پاسکال
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2011-12-16, 02:02 PM

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2