امروزه مرورگرها برای سریع تر مرور کردن صفحات وب فایل های سی اس اس را به خوبی و برای مدت زیادی کش میکنند .

این عمل مرورگر ها برای مرور هر چه سریع تر صفحات وب بسیار کاربردی است اما ممکن است شما را در هنگام انجام یک پروژه دچار مشکل کند. برای جلوگیری از کش شدن فایل های سی اس اس میتوانید از یک Querystring ساده استفاده کنید که به اشتباه به مرورگر اطلاع میدهد که فایل داینامیک است و نباید کش شود.<link rel="stylesheet" href="css/style.css?v=1">


<script src="js/script.js?v=1"></script>


همان طور که دیدید ما این عبارت را اضافه کردیم :


?v=1


عبارت ما حتما نباید v باشد :


?mspsoft=1


موفـــــق باشــــــــــید