ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی “ ورود به حساب” کلیک کنید.

اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمیشود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمیشود، اینجا را کلیک کنید.

نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4
Like Tree1Likes
 • 1 Post By adminmsp

موضوع: ايجاد ساختارهاي داده اي در ويژوال بيسيک

 1. #1
  adminmsp
  مدیر کل و موسس سایت
  تاریخ عضویت
  1970 Jan
  محل سکونت
  M.S.P Soft
  نوشته ها
  1,590
  759
  476

  ايجاد ساختارهاي داده اي در ويژوال بيسيک

  ايجاد ساختارهاي داده اي در ويژوال بيسيک - بخش اول
  مقدمه :

  ساختارهاي داده اي از نظر تعداد اعضا به دو دسته استاتيک و ديناميک تقسيم مي شوند . ساختارهاي استاتيک مثل آرايه هاي يک بعدي و آرايه هاي دو بعدي ، تعداد اعضاي آنها در زمان طراحي برنامه مشخص مي شود و در طول اجراي برنامه ثابت است اما تعداد اعضاي ساختارهاي داده اي ديناميک در طول اجراي برنامه تغيير مي کند . ليست پيوندي ( LinkList ) ، پشته ( Stack ) ، صف ( Queue ) و درختهاي باينري ( Tree Binary) ، نمونه هايي از ساختارهاي داده اي ديناميک هستند .
  ليست پيوندي شامل مجموعه اي از عناصر داده اي است که اضافه و حذف اعضا در هر جاي ليست ممکن است .
  پشته يک ساختار داده اي مهم در کامپايلرها و سيستم هاي عامل است که عمل اضافه و حذف عناصر از ابتداي آن انجام مي شود .
  صف يک ساختار داده اي است که عمل اضافه کردن از انتها و عمل حذف کردن از ابتداي آن انجام مي شود .
  درختهاي دودويي براي جستجوي بسيار سريع ، ذخيره سازي داده ها و کامپايل عبارات استفاده مي شوند .

  نوع داده Variant :

  نوع داده variant براي متغيرهايي بکار مي رود که بطور صريح نوع آنها تعريف نشده است مثال :
  کد:
   Dim value As Variant
  اين نوع داده مي تواند هر نوع داده اي را در خود ذخيره کند . همچنين براي ايجاد ساختارهاي داده اي مثل ليست هاي پيوندي ، صف ، پشته و درخت مناسب است .
  نوع داده موجود در variant مي توان توسط توابع VarType و TypeName تعيين کرد . تابع VarType يک مقدار صحيح برمي گرداند که نشان دهنده نوع ذخيره شده در variant است .
  مثال :
  کد:
  Dim value as Variant
  value=”Hello”x
  در اينصورت مقدار بازگشتي ( VarType( value برابر 4 خواهد بود .
  تابع TypeName يک رشته برمي گرداند که نشان دهنده نام نوع داده ذخيره شده در variant است .

  اخذ حافظه بطور ديناميک Dynamic Memory Allocation :

  براي ايجاد و نگهداري ساختارهاي داده اي ديناميک بايستي در هنگام اجراي برنامه بتوان فضاي بيشتري براي نگهداري داده هاي جديد بدست آورد . با استفاده از کلمه کليدي New مي توان در ويژوال بيسيک حاقظه ديناميک گرفت :
  کد:
   Set NewNode=New ListNode
  که ListNode يک شي از ساختار داده اي مورد نظر ماست .

  کلاسهاي خود ارجاعي :

  کلاس خودارجاعي نوعي کلاس است که داراي يک اشاره گر ( Pointer ) به يک شي از همان نوع کلاس باشد . براي مثال اگر کلاس ما به اسم ClistNode باشد و متغير زير را در آن تعريف کنيم ، اين کلاس يک کلاس خود ارجاعي است :
  کد:
   Private mNextNode as ClistNode
  از mNextNode براي لينک دادن اعضاي يک ساختار داده اي ديناميک بهم استفاده مي شود ( بعبارت ديگر گره زدن يک شي از کلاس ClistNode به يک شي ديگر از همان کلاس ) . شي هاي خودارجاعي مي توانند به همديگر لينک شوند و ساختارهاي داده اي مثل ليست پيوندي ، صف ، پشته و درخت را ايجاد کنند .
  شکل زير دو شي خود ارجاعي را نشان مي دهد که بصورت يک ليست بهم لينک شده اند . عبارت NULL بدين معنا است که شي خودارجاعي به شي ديگري اشاره نمي کند ( Nothing ) و نشان دهنده انتهاي ساختار داده است .
  massud likes this.
  با M.S.P Soft به دنياي برنامه نويسي وارد شويد[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]
 2. #2
  adminmsp
  مدیر کل و موسس سایت
  تاریخ عضویت
  1970 Jan
  محل سکونت
  M.S.P Soft
  نوشته ها
  1,590
  759
  476
  ايجاد ساختارهاي داده اي در ويژوال بيسيک - بخش دوم

  ليست پيوندي

  همانطور که گفته شد ليست پيوندي مجموعه اي از يکسري داده است که اين داده ها از نوع اشيا خودارجاعي هستند . ( هر شي خودارجاعي داراي يک متغير نوع variant براي نگهدار مقدار و يک اشاره گر به شي بعدي است ) . هر عضو ليست پيوندي را يک گره گويند . هر ليست پيوندي از طريق يک اشاره گر به اولين گره قابل دسترسي است . گره هاي بعدي از طريق قسمت لينک موجود در هر گره قابل دسترس هستند . همچنين لينک آخرين گره با Nothing تنظيم مي شود که انتهاي ليست را نشان مي دهد .
  مزيت اصلي ليست هاي پيوندي نسبت به آرايه اينست که تعداد عناصر ليست پيوندي قابل تغيير است . بعبارت ديگر ليست هاي پيوندي بصورت ديناميک هستند و طول آنها قابل تغيير است اما سايز آرايه ثابت است . ( البته ويژوال بيسطک از آرايه هاي با سايز متغير نيز پشتيباني مي کند اما اين عمل تغيير سايز اتوماتيک نيست .)
  عمل درج در ليست پيوندي ساده است و تنها بايستي دو اشاره گر تغيير يابد .
  ليست هاي پيوندي را مي توان به سادگي با قراردادن هر عضو جديد در محل صحيح بصورت sortشده نگهداري کرد .
  اعضاي ليست پيوندي در حافظه بصورت پيوسته ذخيره نمي شوند بنابراين نمي توان فوراً به هر عضو ليست دسترسي داشت ( بر خلاف آرايه ) .
  براي ايجاد ليست پيوندي در ويژوال بيسيک نياز به سه کلاس است :

  1 – کلاس ClistNode : کلاسي است که هر گره از ليست را توصيف مي کند :

  کد:
   private mNodeData as Variant
  private mNextNode as ClistNode
  public Property Get Data() as Variant
  Data=mNodeData
  End Property
  Public Property Let Dta(ByVal vNewValue as Variant)x
  MNodeData=vNewValue
  End Property
  Public Property Get NextNode() as ClistNode
  Set NextNode=mNextNode
  End Property
  Public Property Let NextNode(Byval vNewValue as Variant)x
  Set mNextNode=vNewValue
  End Property


  2 – کلاس Clist براي توصيف ليست پيوندي .
  mFirstNode براي اشاره به اولين ClistNode و mLastNode براي اشاره به آخرين ClistNode در يک شي clist بکار می رود . زمانيکه يک Clsit ايجاد مي شود اين دو متغير با Nothing تنظيم مي شوند . روال Property Get Iterator يک شي ClistIterator برمي گرداند که مي توان از آن براي حرکت در بين اعضاي ليست استفاده کرد .

  کد:
   Private mFirstNode as ClistNode
  Private mLastNode as ClistNode
  Public Function IsEmpty() as boolean
  IsEmpty=IIf(mFirstNode Is Nothing,True,False)x
  End function
  Public Sub InsertAtFront(insertItem as variant)x
  Dim tempNode as ClistNode
  If IsEmpty() then
  Set mFirstNode=New ClistNode
  Set mLastNode=mFirstNode
  Else
  Set tempNode=mFirstNode
  Set mFirstNode=New ClistNode
  MFirstNode.NextNode=tempNode
  End if
  MFirstNode.Data=insertItem
  End sub
  Public sub InsertAtBack(insertItem as Variant)x
  Dim tempNode as ClistNode
  If IsEmpty() then
  Set mLastNode=New ClistNode
  Set mFirstNode=mLastNode
  Else
  Set tempNode=mLastNode
  Set mLastNode=New ClistNode
  TempNode.NextNode=mLastNode
  End if
  MLastNode.Data=insertItem
  End sub
  Public function RemoveFromFront()x
  Dim removeItem as Variant
  If IsEmpty() then
  Msgbox list is empty
  RemoveFromFront=Null 
  Exit function
  End if
  RemoveItem=mFirstNode.Data
  If mFirstNode Is mLastNode then
  Set mFirstNode=Nothing
  Set mLastNode=Nothing
  Else
  Set mFirstNode=mFirstNode.NextNode
  End if
  RemoveFromFront=removeItem
  End function
  Public Function RemoveFromBack()x
  Dim removeItem as Variant
  Dim current as ClistNode
  If IsEmpty() then
  Msgboc list is empty
  RemovefromBack=Null
  Exit function
  End if
  RemoveItem=mLastNode.Data
  If mFirstNode Is mLastNode then
  Set mFirstNode=nothing
  Set mLastNode=Nothing
  Else
  Set current=mFirstNode
  While Not current.NextNode Is mLastNode
  Set current=current.NextNode
  Wend
  Set mLastNode=current
  Current.NextNode=nothing
  End if
  RemoveFromBack=removeItem
  End function
  Public property Get Iterator() as variant
  Dim iter as ClistIterator
  Set iter=New ClistIterator
  Iter.StartNode=mFirstNode
  Set Iterator=iter
  End property

  عملکرد روال InsertAtFront :
  a – فراخواني IsEmpty براي تعيين خالي بودن ليست
  b – اگر ليست خالي باشد mFirstNode و mLastNode به New ClsitNode اشاره مي کنند .
  c – اگر ليست خالي نباشد گره جديد توسط اشاره دادن tempNode به اولين گره ليست و سپس اشاره دادن mFirstNode به گره New ClsitNode و سپس اشاره دادن mFirstNode.NextNode به tempNode ساخته مي شود .
  d – تنظيم mFirstNode.Data با مقدار مورد نظر
  عملکرد روال InsertAtBack :
  a – فراخواني IsEmpty براي تعيين خالي بودن ليست
  b – اگر ليست خالي باشد mFirstNode و mLastNode به New ClsitNode اشاره مي کنند .
  c – اگر ليست خالي نباشد گره جديد توسط اشاره دادن tempNode به آخرين گره ليست و سپس اشاره دادن mLastNode به گره New ClsitNode و سپس اشاره دادن tempNode.NextNode به mLastNode ساخته مي شود .
  d – تنظيم mLastNode.Data با مقدار مورد نظر
  عملکرد روال RemoveFromFront :
  a – اگر ليست خالي باشد Null برگشت داده مي شود .
  b – اگر ليست خالي نباشد داده mFirstNode به removeItem اختصاص داده مي شود .
  c – اگر ليست فقط يک گره داشته باشد mFirstNode و mLastNode با Nothing مقدار دهي مي شوند و گره از ليست حذف مي شود .
  d – اگر گره بيش از يک عضو داشته باشد mFirstNode برابر mFirstNode.NextNode مي شود .
  e – مقدار removeItem برگشت داده مي شود .
  عملکرد روال RemoveFromBack :
  a – اگر ليست خالي باشد Null برگشت داده مي شود .
  b – اگر ليست خالي نباشد داده mLastNode به removeItem اختصاص داه مي شود .
  c – اگر ليست يک گره داشته باشد mFirstNode و mLastNode با Nothing مقدار دهي مي شوند و گره از ليست حذف مي شود .
  d – اگر ليست بيش از يک گره داشته باشد متغير current برابر mFirstNode مي شود . سپس با استفاده از current روي گره هاي ليست حرکت مي کنيم تا به گره اي برسيم که به آخرين گره اشاره مي کند . سپس mLastNode را به گره اي که current به آن اشاره مي کند قرار مي دهيم و مقدار current.NextNode را Nothing مي کنيم تا بعنوان آخرين گزه ليست معرفي شود .
  e – مقدار removeItem برگشت داده مي شود .

  3 – کلاس ClistIterator : اين کلاس براي حرکت روي گره هاي ليست و دستکاري هر گره بکار مي رود . از حرکت کننده ها براي چاپ ليست و يا انجام دادن عملي بر روي هر عضو Clist مي توان استفاده کرد . اين کلاس داراي دو متغير از نوع ClistNode به نامهاي mBookmark و mFirstNode است . متغير mFirstNode به اولين گره در Clist اشاره مي کند و متغير mBookmark موقعيت فعلي حرکت کننده بر روي Clist را نشان مي دهد . روال Property Let StartNode اين دو متغير را مقدار دهي اوليه مي کند . تابع NextItem اگر مقدار mBookmark برابر Null باشد ، Null برگشت مي دهد و در غيراينصورت مقدار tempData را برابر mBookmark.Data و مقدار mBookmark را برابر mBookmark.NextNode قرار مي دهد . تابع HasMoreItems اگر ليست داراي چندين عضو باشد True برمي گرداند . روال ResetBookmark حرکت کننده را به ابتداي ليست منتقل مي کند .

  کد:
   Private mBookmark as ClistNode
  Private mFirstNode as ClistNode
  Public Property Let StartNode(Byval vNewValue as variant)x
  Set mFirstNode=vNewValue
  Set mBookmark=mFirstNode
  End property
  Public function NextItem()x
  Dim tempData as varaint
  If mBookmark Is nothing then
  NextItem=Null
  Else
  TempData=mBookmark.Data
  Set mBookmark=mBookmark.NextNode
  NextItem=tempData
  End if
  End function
  Public function HasMoreItems() as boolean
  HasMoreItems=IIf(Not mBookmark Is nothing,True,False)x
  End function
  Public sub ResetmBookmark()x
  MBookmark=mFirstNode
  End sub
  با M.S.P Soft به دنياي برنامه نويسي وارد شويد[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]
 3. #3
  adminmsp
  مدیر کل و موسس سایت
  تاریخ عضویت
  1970 Jan
  محل سکونت
  M.S.P Soft
  نوشته ها
  1,590
  759
  476
  ايجاد ساختارهاي داده اي در ويژوال بيسيک - بخش سوم

  مثالی از استفاده از کلاسهای ليست پيوندی :
  ابتدا کلاسهايي که در جلسه قبل معرفی شد را به پروژه تان اضافه کنيد . سپس در بخش کدنويسی فرمتان ، ابتدا يک شی از نوع کلاس Clist بصورت زير تعريف کنيد :

  Dim list as New Clist


  در فرمتان سه CommandButton با نامهای AddFirst ، AddLast و ShowList و نيز يک TextBox با نام ListMember قرار دهيد .
  کد زير را برای رويداد کليک شدن دکمه AddFirst بنويسيد :

  کد:
   Call list.InsertAtFront(ListMember.text)x

  کد زير را برای رويداد کليک شدن دکمه AddLast بنويسيد :

  کد:
   Call list.InsertAtBack(ListMember.text)x

  کد زير را برای رويداد کليک شدن دکمه ShowList بنويسيد :
  کد:
   
  Dim elements as New ClistIterator
  Set elements=list.Iterator
  If elements.HasMoreItems=false then msgbox ("list is empty")x
  Else
  While elements.HasMoreItems
  Msgbox(elements.NextItem)x
  Wend
  end if


  پشته :
  پشته نوعي ليست پيوندي است که گره هاي جديد ، فقط به انتهاي آن مي توانند اضافه شوند . بهمين دليل به پشته ، ساختمان داده LIFO مي گويند . قسمت لينک آخرين گره پشته با Nothing مقدار دهي مي شود که نشان دهنده پايين پشته است .
  روالهاي اصلي پشته Push و Pop هستند .
  Push يک گره جديد به بالاي پشته اضافه مي کند و Pop از بالاي پشته گره اي را حذف کرده و مقدار داده آن را بر مي گرداند .

  با M.S.P Soft به دنياي برنامه نويسي وارد شويد[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]
 4. #4
  massud
  كاربر عادي
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gif
  تاریخ عضویت
  2011 Dec
  نوشته ها
  1
  0
  0
  سلام چگونه ميشه در ماي اس كيو ال نويسه هاي فارسي رو با utf8_character_set ست كنيم،اگه كسي راهنمايي كنه ممنون ميشم.
نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. نصب ويژوال بيسيک 6 بر روي ويندوز8
  توسط Prof.MohammadGh در انجمن برنامه نویسی در 6 VB
  پاسخ: 3
  آخرين نوشته: 2014-01-24, 06:53 PM
 2. دانلود سورس به دست آوردن All Information ويندوز با ويژوال بيسيک6
  توسط Prof.MohammadGh در انجمن برنامه نویسی در 6 VB
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2012-12-07, 10:42 AM
 3. دانلود سورس چک کردن آنلاين يا آفلاين بودن يک id ياهو با ويژوال بيسيک6
  توسط Prof.MohammadGh در انجمن برنامه نویسی در 6 VB
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2012-10-28, 09:43 AM
 4. آموزش سورس ماشين حساب ساده (با آرايه) با ويژوال بيسيک6
  توسط Prof.MohammadGh در انجمن برنامه نویسی در 6 VB
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2012-10-26, 10:18 AM
 5. آموزش به دست آوردن Max , Min در ويژوال بيسيک6
  توسط Prof.MohammadGh در انجمن برنامه نویسی در 6 VB
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2012-10-07, 10:30 AM

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2