شاید برای هر برنامه نویسی پیش بیاد تا نیاز داشته باشه تا معادل نوع داده ای رو در sql استفاده کرده در vb.net هم بدونه که لیست زیر می تونه کمک بزرگی باشه :

نوع داده در T-sql معادل آن در Vb.net
bigint Int64
binary Byte[]
bit Boolean
date DateTime
datetime DateTime
decimal Decimal
float Double
int Int32
money Decimal
nchar String, Char[]
numeric Decimal
nvarchar String, Char[]
real Single
smallint Int16
smallmoney Decimal
tinyint Byte