سیلام..

مثلا اگه قرار باشه 10 عدد از ورودی بگیره و اونا رو به صورت نزولی مرتب کنه برنامه ش چیطو میشه ؟؟

یه درخواست دیگه : برنامه Cبا Cتوربو فرق فوکوله ؟؟ یا همونه؟؟ من یه سی توربو روی لپتاپ نصب کردم که گمونم تحت داسه ولی من تحت ویندوز لازم دارم ..لینک دانلود سی رو داریم اینجا؟؟ حیاتیه..