من میخوام فرمای ویندوزی خجل مجل درست کنم...از ی خروار مطالبی که خوندم فهمیدم نرم افزار skincrafter این کار رو میکنه ...اما اونــــــــــــــــــــــ ــــــــــقد گشتم ی آموزش درست و درمون از این نرم افزار پیدا نکردم...