ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی “ ورود به حساب” کلیک کنید.

اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمیشود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمیشود، اینجا را کلیک کنید.

صفحه 7 از 10 نخست ... 45678910 آخرین
نمایش نتایج: از 61 به 70 از 92
Like Tree1Likes

موضوع: ارشيو سورس هاي كد هاي ++c/c

 1. #61
  programer
  كاربر عادي
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gif
  تاریخ عضویت
  2011 Dec
  نوشته ها
  62
  1
  10
  اينم يه تابع براي محاسبه انتگرال معين يه تابع
  کد:
  double integral(double (*f)(double),double a,double b,int n)
  {
        double s=0,dx=fabs((b-a)/n);
        for(double i=0;i<n;i++)
              s+=(f(a+i*dx)+f(a+(i+1)*dx));
        return dx*s/2;
  }
 2. #62
  programer
  كاربر عادي
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gif
  تاریخ عضویت
  2011 Dec
  نوشته ها
  62
  1
  10
  اينم يه برنامه براي محاسبه ريشه n ام يک عدد
  کد:
  double root(double n,double a)
  {
        double x1=1,x0;
         do
         {
               x0=x1;
               x1=(n-1)/n*x0+a/(n*pow(x0,n-1));
         }while(fabs(x1-x0)>1e-6);
         return x1;
  }
 3. #63
  programer
  كاربر عادي
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gif
  تاریخ عضویت
  2011 Dec
  نوشته ها
  62
  1
  10
  4 عمل اصلي چند جمله اي ها
  کد:
  #include<conio.h>
   #include<iostream.h>
   #define Max 20
   class Poly;
   class PolyNode
   {
     friend Poly;
     float Coef;
     int Pow;
   };
   class Poly
   {
    int n;
    PolyNode Data[Max];
    public:
    void Poly::SortPoly(void);
     void ReadPoly(void);
      void WritePoly(void);
      void AddPoly(Poly a,Poly b);
      void SubtractPoly(Poly a,Poly b);
      void MulPoly(Poly a,Poly b);
      void Poly::ItemPoly(float Coef,int Pow,Poly b);
      void Poly::TaghsimPoly(int k,Poly a,Poly b);
   };
   void Poly::SortPoly(void)
   {
    int i,j;
    PolyNode item;
    for(i=n-1;i>0;i--)
    for(j=0;j<i;j++)
     if(Data[j].Pow<Data[j+1].Pow)
     {
     item=Data[j];
     Data[j]=Data[j+1];
         Data[j+1]=item;
     }
    while(i<n-1)
    if(Data[i].Pow==Data[i+1].Pow)
    {
    Data[i].Coef+=Data[i+1].Coef;
    for(j=i+1;j<n-1;j++)Data[j]=Data[j+1];
    n--;
    }else i++;
   }
   void Poly::ReadPoly(void)
   {
    int i;
    cout<<"\nPlease enter parts of poly : ";
    cin>>n;
    cout<<"\nPlease enter Polynomial : \n\n";
     for(i=0;i<n;i++)
     { 
    cin>>Data[i].Coef;
    cout<<" x^"<<endl;
    cin>>Data[i].Pow;
    cout<<" +"<<endl;
     }
   }
   void Poly::WritePoly(void)
   {
    int i;
     cout<<"\n";
    for(i=0;i<n;i++)cout<<Data[i].Coef<<"X^"<<Data[i].Pow<<" + ";
   }
   void Poly::AddPoly(Poly a,Poly b)
   {
    int i,j,k;
     i=j=k=0;
     while(i<a.n&&j<b.n)
     {
     if(a.Data[i].Pow>b.Data[j].Pow)
      {
       Data[k].Coef=a.Data[i].Coef;
        Data[k++].Pow=a.Data[i++].Pow;
      }
       else if(a.Data[i].Pow<b.Data[j].Pow)
        {
        Data[k].Coef=b.Data[j].Coef;
        Data[k++].Pow=b.Data[j++].Pow;
        }
        else if(a.Data[i].Coef+b.Data[j].Coef)
       {
        Data[k].Coef=a.Data[i].Coef+b.Data[j].Coef;
         Data[k++].Pow=a.Data[i++].Pow;
           j++;
       }
          else
           {
           i++;
            j++;
           }
     }
     while(i<a.n)
     {
     Data[k].Coef=a.Data[i].Coef;
      Data[k++].Pow=a.Data[i++].Pow;
     }
     while(j<b.n)
     {
     Data[k].Coef=b.Data[j].Coef;
      Data[k++].Pow=b.Data[j++].Pow;
     }
     n=k;
   }
   void Poly::SubtractPoly(Poly a,Poly b)
   {
    int i,j,k;
     i=j=k=0;
     while(i<a.n&&j<b.n)
     {
     if(a.Data[i].Pow>b.Data[j].Pow)
      {
       Data[k].Coef=a.Data[i].Coef;
        Data[k++].Pow=a.Data[i++].Pow;
      }
       else if(a.Data[i].Pow<b.Data[j].Pow)
        {
        Data[k].Coef=b.Data[j].Coef;
        Data[k++].Pow=b.Data[j++].Pow;
        }
        else if(a.Data[i].Coef-b.Data[j].Coef)
       {
        Data[k].Coef=a.Data[i].Coef-b.Data[j].Coef;
         Data[k++].Pow=a.Data[i++].Pow;
           j++;
       }
          else
           {
           i++;
            j++;
           }
     }
     while(i<a.n)
     {
     Data[k].Coef=a.Data[i].Coef;
      Data[k++].Pow=a.Data[i++].Pow;
     }
     while(j<b.n)
     {
     Data[k].Coef=b.Data[j].Coef;
      Data[k++].Pow=b.Data[j++].Pow;
     }
     n=k;
   }
   void Poly::MulPoly(Poly a,Poly b)
   {
    int i,j,k;
     i=j=k=0;
    while(i<a.n)
     {
     j=0;
     while(j<b.n)
      {
       Data[k].Coef=a.Data[i].Coef*b.Data[j].Coef;
        Data[k++].Pow=a.Data[i].Pow+b.Data[j++].Pow;
      }
     i++;
     }
     n=k;
   }
   void Poly::ItemPoly(float Coef,int Pow,Poly b)
   {
    int j,t;
     j=t=0;
     while(j<b.n)
     {
      Data[t].Coef=Coef*b.Data[j].Coef;
      Data[t++].Pow=Pow+b.Data[j++].Pow;
     }
     n=t;
   }
   void Poly::TaghsimPoly(int k,Poly a,Poly b)
   {
    Poly d,e;
    p:
    if(a.Data[0].Pow>=b.Data[0].Pow)
     {
    Data[k].Pow=a.Data[0].Pow-b.Data[0].Pow;
      Data[k].Coef=a.Data[0].Coef/b.Data[0].Coef;
      d.ItemPoly(Data[k].Coef,Data[k].Pow,b);
    e.SubtractPoly(a,d);
    k++;
     }
    n=k;
    if(e.Data[0].Pow>=b.Data[0].Pow)TaghsimPoly(k,e,b);
    else
    {
     cout<<"\nMod Is : \n";
     e.WritePoly();
    }
   }
   void main(void)
   {
    Poly a,b,c;
    char Sign;
    a.ReadPoly();
    a.SortPoly();
    cout<<"\nPlease enter sign(+,-,*,/) : ";
    cin>>Sign;
    b.ReadPoly();
    b.SortPoly();
    switch(Sign)
    {
    case'+':
     c.AddPoly(a,b);
     break;
    case'-':
     c.SubtractPoly(a,b);
     break;
    case'*':
     c.MulPoly(a,b);
     c.SortPoly();
     break;
    case'/':
     c.TaghsimPoly(0,a,b);
     break;
    }
    cout<<"\n\nAnswer Is : \n";
    c.WritePoly();
    getche();
 4. #64
  programer
  كاربر عادي
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gif
  تاریخ عضویت
  2011 Dec
  نوشته ها
  62
  1
  10
  برنامه اي كه يك عدد از نوع رشته را گرفته و آن را به يك عدد از نوع integer تبديل مي كند
  کد:
  #include <iostream.h>
  #include <conio.h>
  void char_int(long int);
  int main()
  {
  long int a1;
  char_int(a1);
  }
  //function stated
  void char_int(long int a1)
  {
    long int a = 0 , i = 0 , co_num = 0 , n = 1 , num1 = 0;
    char *al , ss;
    al = new char[a];
     while(ss = cin.get() , ss != '\n')
           {
              if(ss == ' ')
                continue;
              if(!((int)ss < 48 || (int)ss > 57)) //scii code of numbers 1 to 9
                  {
                    al[a] = ss;
                    a++;
                  }
           }
     cout<<a <<'\n';
  for(i = a-1; i >= 0; i--) //string to integer
    {
        co_num = (((int)al[i]) - 48);
        co_num = co_num * n;
        num1 += co_num;
        n *= 10;
    }
   cout<<num1;
  getch();
  }
 5. #65
  programer
  كاربر عادي
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gif
  تاریخ عضویت
  2011 Dec
  نوشته ها
  62
  1
  10
  كلاسها و لينك ليستها
  کد:
  #include <iostream.h>
  #include <conio.h>
  #include <stdlib.h>
  void table();
  class ff{
     public:
          char name[21];
          char last_name[30];
          float num;
          ff *next;
  } *first , *last;
  int main()
  {
  int count = 0 ;
  first = last = NULL;
  table(); //calling table function
  while(count != 100) //start of while
     {
        ff *avali = new ff;
            if(!avali)
                {
                  cout<<'\n'<<"not elocation unit";
                  getch();
                  exit(0);
                }
        avali->next = NULL;
         if(first == NULL)
            {
               gotoxy(38,2); cout<<(count + 1);
               first = last = avali;
               gotoxy(1,4); cin>>avali->name;
               gotoxy(10,4); cin>>avali->last_name;
               gotoxy(28,4); cin>>avali->num;
  
            }
         else
               {
                 clrscr();
                 table();
                 gotoxy(38,2); cout<<(count + 1);
                 last -> next = avali;
                 last = avali;
                 gotoxy(1,4); cin>>avali->name;
                 gotoxy(10,4); cin>>avali->last_name;
                 gotoxy(28,4); cin>>avali->num;
  
              }
      count++;
    }//end of while
  
  ff *dovomi = new ff;
  if(!dovomi) //if not free memory
     {
        cout<<'\n'<<"not elocation unit";
        getch();
        exit(0);
     }
        dovomi = first;
        table();
  int m = 4;
  while(dovomi) //start of while
        {
              if(dovomi->num >= 17)
                    {
                          gotoxy(1,m); cout<<dovomi->name;
                          gotoxy(10,m); cout<<dovomi->last_name;
                          gotoxy(28,m); cout<<dovomi->num;
                          m++;
                    }
  dovomi = dovomi -> next;
        if(m == 24)
              {
                    m == 4;
                    cout<<"press any key to see the naxt page";
                    getch();
              }
        }//end of while
  getch();
  return 0;
  }
  /////////////////// void table started
  void table()
  {
        clrscr();
        cout<<"======================================\n";
        cout<<"name last_name nomreh\n";
        cout<<"======================================\n";
  }
 6. #66
  programer
  كاربر عادي
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gif
  تاریخ عضویت
  2011 Dec
  نوشته ها
  62
  1
  10
  این برنامه مجموع ارقام n فکتوریل را حساب می کند.نکته ی این برنامه این است که این برنامه برای اعداد بزرگ مثل 100 فاکتوریل کاربرد دارد.
  کد:
  #include <iostream.h>
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  #define SIZE 500
  using namespace std;
  void fact(int a,int array[],int arraySize)
  {
     array[0] = 1;
     for(int i = 1;i <= a;i++)
     {
         for(int j = 0;j < arraySize;j++)
            array[j] *= i;
         for(int j = 0;j < arraySize - 1;j++)
         {
             array[j + 1] += array[j] / 10;
             array[j] = array[j] % 10;
             
             
         }
     }
  }
  int sum(int array[],int arraySize)
  {
    int count = 0;
    for(int i = 0;i < arraySize;i++)
    {
        count += array[i];
    }
    return count;
  }
  int main()
  {
    int a[SIZE] = {0};
    fact(100,a,SIZE);
    printf("%d\n",sum(a,SIZE));
    getch();
    return 0;
  }
 7. #67
  programer
  كاربر عادي
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gif
  تاریخ عضویت
  2011 Dec
  نوشته ها
  62
  1
  10
  این برنامه مجموع ارقام 2 به توان n هر چند بزرگ را محاسبه می کند.
  کد:
  #include <iostream>
  #include <conio.h>
  using namespace std;
  int sum(int a,int b)
  {
    int digits[2000];
    for(int p = 0;p < 2000;p++)
      digits[p] = 0;
    digits[1999] = a;
    for(int i = 2;i <= b;i++)
    {
      for(int j = 1999;j >= 1;j--)
        digits[j] *= a;
      for(int j = 1999;j >= 1;j--)
      {
        if(digits[j] >= 10)
        {
          digits[j - 1] += digits[j] / 10;
          digits[j] %= 10;
        }
      }
    }
    int sum = 0;
    for(int i = 1999; i >= 0;i--)
      sum += digits[i];
    return sum;
  }
  int main()
  {
    cout << sum(2,1000) << endl;
    system("pause");
    return 0;
  }
 8. #68
  programer
  كاربر عادي
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gif
  تاریخ عضویت
  2011 Dec
  نوشته ها
  62
  1
  10
  صف
  کد:
  #include <iostream.h>
  #include <conio.h>
  #include <stdlib.h>
  class qu{
       public:       //global variable
            int num;
            qu *head;
            qu *tail;
            qu *sar;
     };
  void main()
  {
   char cho; qu ali;
      ali.tail = NULL;
  asd: clrscr();
      cout<<"enter a number betweeen 1 to 4 for:\n";
      cout<<"1 for enqueu \n2 for dqueue \n3 for show queue\n4 for exit\n";
      cin>>cho;
      qu *newptr = new qu;
      newptr -> tail = NULL;
        if(cho == '1')
           {
             if(ali.tail == NULL)
                 {
                   clrscr();
                   cout<<"enter your first number: ";
                   cin>>newptr -> num;
                   ali.tail = newptr;
                   ali.sar = newptr;
                   clrscr();
                 }
             else
                 {
                   clrscr();
                   cout<<"enter other number: ";
                   ali.tail -> tail = newptr;
                   ali.tail = newptr;
                   cin>>newptr -> num;
                 }
            }
  
     if(cho == '2')
          {
             clrscr();
             qu *dq = new qu;
             ali.sar = ali.sar -> tail;
             dq = ali.sar;
               while(dq)
                    {
                       cout<<dq -> num<<" ";
                       dq = dq -> tail;
                    }
             getch();
          }
     if(cho == '3')
         {
            qu *temp = ali.sar;
               while(temp)
                  {
                      cout<<temp -> num<<" ";
                      temp = temp -> tail;
                  }
               getch();
         }
     if(cho == '4')
         exit(0);
  goto asd;
  }
 9. #69
  programer
  كاربر عادي
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gif
  تاریخ عضویت
  2011 Dec
  نوشته ها
  62
  1
  10
  رنامه ای که عددی را در مبنای a گرفته آن را در مبنای b ببرد.
  کد:
  #include <stdio.h>
  #include <iostream.h>
  #include <conio.h>
  void main(){
          int num_org,num,i,j,k,b,r,m;
          clrscr();
          cout<<"Please enter number in decimal mode:";
          cin>> num_org;
          cout<<"Please inter base number ( 2=>,<=16 ):";
          cin >> m;
          if (m<2 || m>16) return;
          num=num_org;
          i=0;
          for (;num>=m;){
                  num/=m;
                  i++;
          }
          cout<<num;
          for(j=i;j>0;j--){
                  num=num_org;
                  for(k=0;k<j;k++){
                          b=num%m;
                          num/=m;
                  }
                  cout<<b;
          }
  getch();
  return 0;
  }
 10. #70
  programer
  كاربر عادي
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gif
  تاریخ عضویت
  2011 Dec
  نوشته ها
  62
  1
  10
  پیدا کردن وارون یک عدد اعشاری
  کد:
  #include <conio.h>
  #include <math.h>
  #include <iostream.h>
  void main(){
  int digit;
  float n,item,fl,m=1;
  while(1){
          cout<<"please Enter One number:";
          cin>>n;
          if (n==0) break;
          item=(float) floor(n);
          while(n!=item){
                  n*=10;
                  fl/=10;
                  item=(float) floor(n);
          }
          do{
                  digit = n%10;
                  n /= 10;
                  fl*= 10;
                  m = m * 10+ digit;
          } while (n!=0);
          m /= fl;
          cout << m;
  }
  getch();
  }
صفحه 7 از 10 نخست ... 45678910 آخرین
نمایش نتایج: از 61 به 70 از 92

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 2 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 2 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. ارشيو سورس كد هاي سي شارپ
  توسط MspSoft در انجمن #C
  پاسخ: 69
  آخرين نوشته: 2016-12-13, 10:32 PM
 2. تشخيص درايو سي دي در ويژوال بيسيک
  توسط MspSoft در انجمن برنامه نویسی در 6 VB
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2012-02-18, 10:37 PM
 3. ارشيو سورس هاي كابردي ويژوال بيسك
  توسط halalabad در انجمن برنامه نویسی در 6 VB
  پاسخ: 25
  آخرين نوشته: 2011-12-10, 12:41 AM
 4. تاريخچه ويژوال استديو و ورود ان به دنيا دات نت
  توسط MspSoft در انجمن برنامه نویسی مبتنی بر Microsoft .Net Framework
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2011-12-05, 07:16 PM
 5. اموزش تصويري ويژوال استديو 2010 قسمت اول
  توسط MspSoft در انجمن برنامه نویسی مبتنی بر Microsoft .Net Framework
  پاسخ: 3
  آخرين نوشته: 2011-11-30, 03:39 PM

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2