ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی “ ورود به حساب” کلیک کنید.

اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمیشود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمیشود، اینجا را کلیک کنید.

صفحه 6 از 10 نخست ... 3456789 ... آخرین
نمایش نتایج: از 51 به 60 از 92
Like Tree1Likes

موضوع: ارشيو سورس هاي كد هاي ++c/c

 1. #51
  programer
  كاربر عادي
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gif
  تاریخ عضویت
  2011 Dec
  نوشته ها
  62
  1
  10
  N QUEEN_Graph
  کد:
  #include <iostream.h>
  #include <conio.h>
  #include <iomanip.h>
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <graphics.h>
  const m=20;
  int k[m][m];
  void apply(int,int);
  void remove(int,int);
  void draw(void);
  void move(int i,int j);
  void check(void);
  void setgraph(void);
  int count=0,v,n,i,j,state;
  void main()
  {
    cout<<"  n-Queen \n\n";
    cout<<"Size of board Board:";
    cin>>n;
    cout<<"how much Queen:";
    cin>>v;
    clrscr();
    setgraph();
    draw();
    for (i=0;i<n;i++)
     for (j=0;j<n;j++)
     move(i,j);
    getch();
    closegraph();
  }
  void move(int p,int q)
  {
    apply(p,q);
    check();
    for (int i=p;i<n;i++)
       for (int j=0;j<n;j++)
        if (k[i][j]==0)
            move(i,j);
    remove(p,q);
  }
  void apply(int i,int j)
  {
    int p,q;
    k[i][j]=1;
    count++;
    for (p=0;p<n;p++)
      if (p!=i)
       k[p][j]++;
    for (p=0;p<n;p++)
      if (p!=j)
        k[i][p]++;
    p=i+1;q=j+1;
    while(p<n && q<n)
       k[p++][q++]++;
    p=i-1;q=j-1;
    while(p>=0 && q>=0)
       k[p--][q--]++;
    p=i+1;q=j-1;
    while(p<n && q>=0)
       k[p++][q--]++;
    p=i-1;q=j+1;
    while(p>=0 && q<n)
       k[p--][q++]++;
  }
  void remove(int i,int j)
  {
    int p,q;
    k[i][j]=0;
    count--;
    for (p=0;p<n;p++)
      if (p!=i)
       k[p][j]--;
    for (p=0;p<n;p++)
      if (p!=j)
        k[i][p]--;
    p=i+1;q=j+1;
    while(p<n && q<n)
       k[p++][q++]--;
    p=i-1;q=j-1;
    while(p>=0 && q>=0)
       k[p--][q--]--;
    p=i+1;q=j-1;
    while(p<n && q>=0)
       k[p++][q--]--;
    p=i-1;q=j+1;
    while(p>=0 && q<n)
       k[p--][q++]--;
  }
  void check (void)
  {
    if(count==v)
      {
       state++;
       draw();
       cout<<endl<<endl<<"press 0 to exit or any key to continue...";
        int c=getch();
       if (c=='0')
         exit(0);
     }
  }
  /*
  void draw (void)
  {
    clrscr();
    for (int p=0;p<n;p++)
    {
     for (int q=0;q<n;q++)
     if (k[p][q]!=1)
      cout<<'.'<<setw(3);
     else
      cout<<"X"<<setw(3);
     cout<<endl<<endl;
     }
    cout<<"\n\n total states founded for "<< n <<"*" << n <<" boards and " << v <<" Queens : "<<state;
  }
  */
  void draw (void)
  {
    clrscr();
    int mx=getmaxx()/m;
    int my=getmaxy()/m;
    for (int p=0;p<n;p++)
    {
     for (int q=0;q<n;q++)
     {
      if(k[p][q]==1)
      {
      setcolor(WHITE);
      setfillstyle(1,YELLOW);
      }
      else
      {
      setcolor(WHITE);
      setfillstyle(1,BLUE);
      }
      bar(p*mx+2,q*my+2,p*mx+mx+2,q*my+my+2);
      rectangle(p*mx+2,q*my+2,p*mx+mx+2,q*my+my+2);
     }
    }
    setcolor(WHITE);
    rectangle(2,2,mx*n+2,my*n+2);
    rectangle(0,0,mx*n+4,my*n+4);
    gotoxy(2,25);
    cout<<"\n\n total states founded for "<< n <<"*" << n <<" boards and " << v <<" Queens : "<<state;
  }
  void setgraph(void)
  {
    int gd=DETECT, gm;
    initgraph (&gd,&gm,"..\\bgi");
  }
 2. #52
  programer
  كاربر عادي
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gif
  تاریخ عضویت
  2011 Dec
  نوشته ها
  62
  1
  10
  جمع دو چند جمله ای
  کد:
  #include<iostream.h>
  #include<conio.h>
  #define max 20
  
  class addition;
  
  class term{
   friend addition;
   int coef;
   float exp;
  };
  
  
  class addition{
  
   static term array[50];
   static int free;
   int start;
   int finish;
  
   public:
  
    addition()
     {
     start=free;
     finish=free-1;
     }
  
    void init(int a,int b)
     {
  
      array[free].coef=a;
      array[free].exp=b;
      free++;
      finish++;
     }
  
    void add(addition M);
    char compare(int v,int s);
    void newterm(int c,int e);
    void insert();
  
  };
  //************
   void addition::newterm(int c,int e)
   {
  
    if(free>=50)
     {
      cout<<"error";
      return;
     }
  
    array[free].coef=c;
    array[free].exp=e;
    free++;
  
   }
  //************
   char addition:: compare(int v,int s)
   {
  
    if(v==s)
      return('=');
    if(v<s)
      return('<');
    return('>');
  
   }
  //************
  void addition::add(addition M)
   {
  
    addition C;
    int a=start;
    int m=M.start;
    C.start=free;
    int c;
  
    while((a<=finish)&&(m<=M.finish))
     switch(compare(array[a].exp,array[m].exp))
     {
  
      case'=':
     c=array[a].coef+array[m].coef;
     if(c)
      newterm(c,array[a].exp);
     a++;
     m++;
     break;
  
      case'<':
     newterm(array[m].coef,array[m].exp);
     m++;
     break;
  
      case'>':
     newterm(array[a].coef,array[a].exp);
     a++;
  
     }//swich
  
    for(;a<=finish;a++)
      newterm(array[a].coef,array[a].exp);
  
    for(;m<=M.finish;m++)
      newterm(array[m].coef,array[m].exp);
  
    C.finish=free-1;
  
    cout<<endl<<endl;
    cout<<"*************"<<endl<<endl;
    cout<<endl<<"F1(X)=";
  
    for(int k=start;k<=finish;k++)
     {
  
      if(array[k].exp==0)
       cout<<array[k].coef;
      else
     cout<<array[k].coef<<"X"<<array[k].exp;
  
      if(k!=finish)
     cout<<" + ";
  
     }
  
    cout<<endl<<endl<<"F2(X)=";
    for(k=M.start;k<=M.finish;k++)
     {
  
      if(array[k].exp==0)
     cout<<array[k].coef;
      else
     cout<<array[k].coef<<"X"<<array[k].exp;
  
      if(k!=M.finish)
     cout<<" + ";
     }
  
    cout<<endl<<endl<<endl<<"F(X)=";
    for( k=C.start;k<=C.finish;k++)
     {
  
      if(array[k].exp==0)
     cout<<array[k].coef;
      else
     cout<<array[k].coef<<"X"<<array[k].exp;
  
      if(k!=C.finish)
     cout<<" + ";
     }
    return;
  }
  //************
  void addition :: insert()
  {
   int c;
   int b;
  
   do
    {
     cout<<endl<<"enter a zarib:";
     cin>>c;
     cout<<endl<<"enter a darege:";
     cin>>b;
     init(c,b);
     cout<<"pleas press a key,end of '.'";
    }while(getch()!='.');
   }
  
  term addition::array[50];
  int addition::free=0;
  
  //************
  void main()
  {
   clrscr();
  
   addition A;
   A.insert();
  
   cout<<endl<<endl;
   cout<<"************";
   cout<<endl;
  
   addition M;
   M.insert();
  
   A.add(M);
   getch();
  }
 3. #53
  programer
  كاربر عادي
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gif
  تاریخ عضویت
  2011 Dec
  نوشته ها
  62
  1
  10
  جمع دو چند جمله ای
  کد:
  #include<iostream.h>
  #include<conio.h>
  #define max 20
  
  class addition;
  
  class term{
   friend addition;
   int coef;
   float exp;
  };
  
  
  class addition{
  
   static term array[50];
   static int free;
   int start;
   int finish;
  
   public:
  
    addition()
     {
     start=free;
     finish=free-1;
     }
  
    void init(int a,int b)
     {
  
      array[free].coef=a;
      array[free].exp=b;
      free++;
      finish++;
     }
  
    void add(addition M);
    char compare(int v,int s);
    void newterm(int c,int e);
    void insert();
  
  };
  //************
   void addition::newterm(int c,int e)
   {
  
    if(free>=50)
     {
      cout<<"error";
      return;
     }
  
    array[free].coef=c;
    array[free].exp=e;
    free++;
  
   }
  //************
   char addition:: compare(int v,int s)
   {
  
    if(v==s)
      return('=');
    if(v<s)
      return('<');
    return('>');
  
   }
  //************
  void addition::add(addition M)
   {
  
    addition C;
    int a=start;
    int m=M.start;
    C.start=free;
    int c;
  
    while((a<=finish)&&(m<=M.finish))
     switch(compare(array[a].exp,array[m].exp))
     {
  
      case'=':
     c=array[a].coef+array[m].coef;
     if(c)
      newterm(c,array[a].exp);
     a++;
     m++;
     break;
  
      case'<':
     newterm(array[m].coef,array[m].exp);
     m++;
     break;
  
      case'>':
     newterm(array[a].coef,array[a].exp);
     a++;
  
     }//swich
  
    for(;a<=finish;a++)
      newterm(array[a].coef,array[a].exp);
  
    for(;m<=M.finish;m++)
      newterm(array[m].coef,array[m].exp);
  
    C.finish=free-1;
  
    cout<<endl<<endl;
    cout<<"*************"<<endl<<endl;
    cout<<endl<<"F1(X)=";
  
    for(int k=start;k<=finish;k++)
     {
  
      if(array[k].exp==0)
       cout<<array[k].coef;
      else
     cout<<array[k].coef<<"X"<<array[k].exp;
  
      if(k!=finish)
     cout<<" + ";
  
     }
  
    cout<<endl<<endl<<"F2(X)=";
    for(k=M.start;k<=M.finish;k++)
     {
  
      if(array[k].exp==0)
     cout<<array[k].coef;
      else
     cout<<array[k].coef<<"X"<<array[k].exp;
  
      if(k!=M.finish)
     cout<<" + ";
     }
  
    cout<<endl<<endl<<endl<<"F(X)=";
    for( k=C.start;k<=C.finish;k++)
     {
  
      if(array[k].exp==0)
     cout<<array[k].coef;
      else
     cout<<array[k].coef<<"X"<<array[k].exp;
  
      if(k!=C.finish)
     cout<<" + ";
     }
    return;
  }
  //************
  void addition :: insert()
  {
   int c;
   int b;
  
   do
    {
     cout<<endl<<"enter a zarib:";
     cin>>c;
     cout<<endl<<"enter a darege:";
     cin>>b;
     init(c,b);
     cout<<"pleas press a key,end of '.'";
    }while(getch()!='.');
   }
  
  term addition::array[50];
  int addition::free=0;
  
  //************
  void main()
  {
   clrscr();
  
   addition A;
   A.insert();
  
   cout<<endl<<endl;
   cout<<"************";
   cout<<endl;
  
   addition M;
   M.insert();
  
   A.add(M);
   getch();
  }
 4. #54
  programer
  كاربر عادي
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gif
  تاریخ عضویت
  2011 Dec
  نوشته ها
  62
  1
  10
  مشخصات دانشجويان با امکان ورود اطلاعات حذف اطلاعات و جستجو

  کد:
  #include <iostream.h>
  #include <conio.h>
  #include <stdlib.h>
  
  
  struct student{
    char name[20];
    char family[25];
    int id;
    student *next;
  };
  student *first,*last;
  //////////////////////////
  void input(){
  student *temp=new student;
  cout<<"plese enter the id : "<<endl;
  cin>>temp->id;
  cout<<"plese enter the name : "<<endl;
  cin>>temp->name;
  cout<<"plese enter the family : "<<endl;
  cin>>temp->family;
  if (first==NULL){
    first=last=temp;
  }
  else {
    temp->next=last;
    last=temp;
  }
  }
  /////////////////////////////////
  void output(){
  student *temp=new student;
  temp=first;
  while(temp!=NULL){
    cout<<temp->id<<endl;
    cout<<temp->name<<endl;
    cout<<temp->family<<endl;
    cout<<"*************************************";
    temp=temp->next;
  }
  cout<<"end of record"<<endl;
  }
  /////////////////////////////////////
  void search(int id){
  student *temp=new student;
  int find;
  temp=first;
  while(temp!=NULL){
    if (id==temp->id){
      cout<<temp->id<<endl;
      cout<<temp->name<<endl;
      cout<<temp->family<<endl;
      find=1;
      break;
      }
    else{
      find=0;
      temp=temp->next;
      }
  }
    if (find==0){ cout<<"not find record"<<endl;}
  }
  ////////////////////////////////////
  void main(){
  int stat;
  for (;;){
  system("cls");
  cout<<"***************************************"<<endl;
  cout<<"num 1 for input data " <<endl;
  cout<<"num 2 for list data " <<endl;
  cout<<"num 3 for search data " <<endl;
  cout<<"num 4 for exit" <<endl;
  cout<<"***************************************"<<endl ;
  cin>>stat;
  system("cls");
  switch(stat){
    case 1:
      input();
      break;
    case 2:
      output();
      break;
    case 3:
      int key;
      cout<<"plese enter id for search : " ;
      cin>>key;
      search(key);
      break;
    case 4:
      exit(0);
  }
  }
  }
  دی اچ likes this.
 5. #55
  programer
  كاربر عادي
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gif
  تاریخ عضویت
  2011 Dec
  نوشته ها
  62
  1
  10
  کتابخانه با امکان ورود - ويرايش- حذف -به امانت گرفتن و پس دادن کتاب
  کد:
  #include<iostream.h>
  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>
  #include<string.h>
  
  //===========================
  //===========================
  class book
  {
   friend class library;
  
   private:
    char book_name[11];
    char explain[51];
    char aouther[11];
    char part;
  
    char user[11];  
     int reserved;
  
    book *next;
  
   public:
       book();
    void edit();
    void reserv();
    void getback();
  }
  //---------------------------
     book::book()
    {
     clrscr();
  
     cout<<"============ add a new book =================="
       <<"\n\nto insert new book ,enter flow informations:"
       <<"\n\nbook name?";
     gets(book_name);
     book_name[10]=NULL;
  
     cout<<"\naouther name?";
     gets(aouther);
     aouther[10]=NULL;
  
     cout<<"\nany explain?";
     gets(explain);
     explain[50]=NULL;
  
     part=book_name[0];
  
     reserved=0;
  
     next=NULL;
  
     cout<<"\n\ninformathions set!";
     getch();
    }
  //---------------------------
  void book::edit()
    {
  cout<<"error ";
    }
  //---------------------------
  void book::reserv()
    {
     clrscr();
     cout<<"\n=========== reserving book ===================";
  
     if(reserved==0)
      {
       cout<<"\n\nuser name?";
       gets(user);
       user[11]=NULL;
  
       reserved=1;
      }
  
     if(reserved==0)
      {
       cout<<"\n\nsorry! book has been reserved befor"
         <<"by user:";
       puts(user);
      }
  
     getch();
    }
  //---------------------------
  void book::getback()
    {
     reserved=0;
  
     cout<<"\n\nbook got bak.";
     getch();
    }
  //===========================
  //===========================
  class library
  {
   public:
       library();
     void run_menu();
  
   private:
     book *parts[24];
     void insert(book*);
     void find();
     void search();
  
  }
  //---------------------------
     library::library()
    {
     for(int i=0;i<=23;i++)
      parts[i]=NULL;
  
    }
  //---------------------------
  void library::run_menu()
    {
  
     char ch='n';
  
     while(ch!='4')
      {
       clrscr();
  
       cout<<"================= LIBRARY =================="
         <<"\n\n1:add a new book."
         <<"\n2:find a book."
         <<"\n3:search a book."
         <<"\n4:exit."
         <<"press numbers:";
  
  
       ch=getch();
  
  
       if(ch=='1')
        {
         book *n=new book;
         insert(n);
        }
       if(ch=='2')
        {
         find();
        }
       if(ch=='3')
        {
         search();
        }
  
      }//while
    }
  //---------------------------
  void library::insert(book *s)
    {
     int d=s->part-97;
  
     if(parts[d]==NULL)
      {
       parts[d]=s;
      }
     else
      {
       book *p=parts[d],*q;
       while(p!=NULL && strcmp(p->book_name,s->book_name)<0)
        {
         q=p;
         p=p->next;
        }
       q->next=s;
       s->next=p;
      }
  
    }
  //---------------------------
  void library::find()
    {
     clrscr();
  
     cout<<"=========== edit / delete books ============"
       <<"\nenter exact book name:";
     char name[11];
     gets(name);
     name[11]=NULL;
     int d=name[0]-97;
  
     book *p=parts[d],*q;
     while(p!=NULL && strcmp(p->book_name,name)!=0)
      {
       q=p;
       p=p->next;
      }
     if(p==NULL)
      {
       cout<<"not found!";
      }
     if(p!=NULL)
      {
       cout<<"\n\ndelete it?('d') or edit?('e')"
         <<" or reserv?('r')  or getback?('g') :";
       char ch=getch();
       if(ch=='d')
         {
         q->next=p->next;
         delete p;
         }
       if(ch=='e')
         {
         p->edit();
         }
       if(ch=='r')
         {
         p->reserv();
         }
       if(ch=='g')
        {
         p->getback();
        }
      }
     getch();
    }
  //---------------------------
  void library::search()
    {
     char ch='6';
  
     while(ch!='4')
      {
       clrscr();
       cout<<"================== SEARCH ===================";
       cout<<"\n\n1:search for name."
         <<"\n2:search for aouther."
         <<"\n3:search for explanations."
         <<"\n4:back to main menu.(press numbers)";
  
       ch=getch();
  
       if(ch=='1')
        {
         cout<<"\n\nenter exact name:";
         char name[10];
         gets(name);
         name[11]=NULL;
  
         int d=name[0]-97;
         book *p=parts[d];
         while(p!=NULL && strcmp(p->book_name,name)!=0)
          {
           p=p->next;
          }
         if(p==NULL)
          {
           cout<<"\nnot founded!";
          }
         else
          {
           cout<<"\n\n";
           cout<<"name:";puts(p->book_name);
           cout<<"aouther:";puts(p->aouther);
           cout<<"explain:";puts(p->explain);
           if(p->reserved==1)
            {
             cout<<"RESERVED by:";
             puts(p->user);
            }
           else
            {
             cout<<"NOT RESERVES";
            }
          }//else
         getch();
        }//1
       if(ch=='2')
        {
         cout<<"\n\nenter exact aouther name:";
         char name[11];
         gets(name);
         name[11]=NULL;
         int f=0;
  
         for(int i=0;i<=23;i++)
          {
          book *p=parts[i];
          while(p!=NULL)
          {
           if(strcmp(p->aouther,name)==0)
            {
             f++;
             cout<<"\n"<<f<<":";
             cout<<"name:";puts(p->book_name);
             cout<<"aouthor:";puts(p->aouther);
             cout<<"explain:";puts(p->explain);
             if(p->reserved==1)
              {
               cout<<"RESERVED BY";
               puts(p->user);
              }
             else
              {
               cout<<"NOT RESERVED";
              }
            }
  
           p=p->next;
          }//while
          }
         getch();
        }//2
       if(ch=='3')
        {
         cout<<"\n\nenter key(15char):";
         char name[16];
         gets(name);
         name[15]=NULL;
         int f=0;
  
         for(int i=0;i<=23;i++)
          {
          book *p=parts[i];
          while(p!=NULL)
          {
           char *tokenptr;
           tokenptr=strtok(p->explain," ");
           while(tokenptr!=NULL)
            {
             if(strcmp(tokenptr,name)==0)
              {
               f++;
  
               cout<<"\n"<<f<<":";
               cout<<"name:";puts(p->book_name);
               cout<<"aouthor:";puts(p->aouther);
               cout<<"explain:";puts(p->explain);
               if(p->reserved==1)
                 {
                 cout<<"RESERVED BY";
                 puts(p->user);
                 }
               else
                 {
                 cout<<"NOT RESERVED";
                 }
              }
             tokenptr=strtok(NULL," ");
            }
  
           p=p->next;
          }//while
          }//for i
         getch();
        }//3
  
      }
  
    }
  //===========================
  //===========================
   int main()
    {
     clrscr();
  
     library l1;
     l1.run_menu();
  
     return(0);
    }
 6. #56
  programer
  كاربر عادي
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gif
  تاریخ عضویت
  2011 Dec
  نوشته ها
  62
  1
  10
  چاپ کردن عناصر يک آرايه بروش بازگشتي
  کد:
  #include <iostream>
  #include <conio>
  void Print_array(int a[],int n){
  if(n==1)
   cout<<a[n-1]<<" ";
   else{
   Print_array(a,n-1);
    cout<<a[n-1]<<" ";
    }
  }
  //===============================
  int main(){
  int a[]={2,6,8,5,3};
  Print_array(a,5);
  getch();
  }
 7. #57
  programer
  كاربر عادي
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gif
  تاریخ عضویت
  2011 Dec
  نوشته ها
  62
  1
  10
  جمع و ضرب دو عدد بروش بازگشتي
  کد:
  #include <iostream>
  #include <conio>
  int Rec_Add(int a,int b){
   if(b==0)
   return a;
   else
    return Rec_Add(a+1,b-1);
  }
  //===========================
  int Rec_Multiply(int a,int b){
  if(b==1)
   return a;
   else
   return a+Rec_Multiply(a,b-1);
  }
 8. #58
  programer
  كاربر عادي
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gif
  تاریخ عضویت
  2011 Dec
  نوشته ها
  62
  1
  10
  بزرگترين مقسوم عليه مشترک دو عدد به صورت بازگشتي
  کد:
  #include <conio.h>
  #include <iostream.h>
  int gcd(int,int);
  int main()
  {
   int x,y;
   cout<<"enter amount for x and y:";
   cin>>x>>y;
   int k=gcd(x,y);
   cout<<k;
   getch();
   return 0;
  }
  int gcd(int x,int y)
  {
   if(y==0)
   return x;
   else
   return gcd(y,x&y);
  }
 9. #59
  programer
  كاربر عادي
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gif
  تاریخ عضویت
  2011 Dec
  نوشته ها
  62
  1
  10
  محاسبه توان يک عدد به صورت بازگشتي
  کد:
  #include <iostream.h>
  #include <conio.h>
  int power(int,int);
  int main()
  {
   int exp,base;
   cout<<"enter base,exp:";
   cin>>base>>exp;
  int h=power(base,exp);
   cout<<"it equals by:"<<h;
   getch();
   return 0;
  }
  int power(int base,int exp)
  {
   if(exp==1)
   return base;
   else
   
   return base*power(base,exp-1);
  }
 10. #60
  programer
  كاربر عادي
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gif
  تاریخ عضویت
  2011 Dec
  نوشته ها
  62
  1
  10
  طول رشته
  کد:
  #include<iostream.h>
  #include<conio.h>
  void main()
  {
  clrscr();
  char ch;int i=0;
  while(cin.get()!='\n')
  i++;
  cout<<i;
  getch();
  }
صفحه 6 از 10 نخست ... 3456789 ... آخرین
نمایش نتایج: از 51 به 60 از 92

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. ارشيو سورس كد هاي سي شارپ
  توسط MspSoft در انجمن #C
  پاسخ: 69
  آخرين نوشته: 2016-12-13, 10:32 PM
 2. تشخيص درايو سي دي در ويژوال بيسيک
  توسط MspSoft در انجمن برنامه نویسی در 6 VB
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2012-02-18, 10:37 PM
 3. ارشيو سورس هاي كابردي ويژوال بيسك
  توسط halalabad در انجمن برنامه نویسی در 6 VB
  پاسخ: 25
  آخرين نوشته: 2011-12-10, 12:41 AM
 4. تاريخچه ويژوال استديو و ورود ان به دنيا دات نت
  توسط MspSoft در انجمن برنامه نویسی مبتنی بر Microsoft .Net Framework
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2011-12-05, 07:16 PM
 5. اموزش تصويري ويژوال استديو 2010 قسمت اول
  توسط MspSoft در انجمن برنامه نویسی مبتنی بر Microsoft .Net Framework
  پاسخ: 3
  آخرين نوشته: 2011-11-30, 03:39 PM

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2