ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی “ ورود به حساب” کلیک کنید.

اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمیشود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمیشود، اینجا را کلیک کنید.

صفحه 5 از 10 نخست ... 2345678 ... آخرین
نمایش نتایج: از 41 به 50 از 92
Like Tree1Likes

موضوع: ارشيو سورس هاي كد هاي ++c/c

 1. #41
  programer
  كاربر عادي
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gif
  تاریخ عضویت
  2011 Dec
  نوشته ها
  62
  1
  10
  چاپ همه حالت های یک رشته
  کد:
  #include <algorithm>
  #include <fstream>
  
  using namespace std;
  void rec (string,string);
  
  int main()
  {
    ifstream fin ("c.in");
    int T;
    fin>>T;
    while(T--)
    {
      string word="";
      fin>>word;
      sort(word.begin(),word.end());
      rec(word,"");
    }
  }
  
  void rec (string word,string test)
  {
    if(word.size()==1)
    {
      cout<<test<<word.at(0)<<endl;
      return;
    }
    
    else
      for(int i=0;i<word.size();i++)
      {
        if(i!=0 && word.at(i)==word.at(i-1))
          continue;
        static string test="";
        test+=word.at(i);
        string temp=word;
        temp.erase(temp.begin()+i);
        rec(temp,test);
        test.resize(test.size()-1);
      }
  }
 2. #42
  programer
  كاربر عادي
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gif
  تاریخ عضویت
  2011 Dec
  نوشته ها
  62
  1
  10
  ساختن یک کرنومتر به کمک کتابخانه ی Time در C++
  این یک شمارنده ی زمان (بر حسب ثانیه) خیلی ساده هست در C++
  کد:
  #include<iostream>
  #include<time.h>
  using namespace std;
  int main()
  {
   tm *t;
   t=new tm;
   while(1)
   {
   system("cls");
   cout<<clock ()/1000%10;
   }
   return 0;
  }
 3. #43
  programer
  كاربر عادي
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gif
  تاریخ عضویت
  2011 Dec
  نوشته ها
  62
  1
  10
  مرتب سازی Heap
  کد:
  #include <iostream.h>
  #include <conio.h>
  #include <time.h>
  #include <stdlib.h>
  void heapSort(int numbers[], int array_size);
  void siftDown(int numbers[], int root, int bottom);
  void main (void)
  {
    const n = 10;
    int X[n];
  
    randomize();
    for (int i=0; i<n; i++)
    {
      X[i] = rand() % 100;
      cout << X[i] << "\t";
    }
  
    heapSort (X,n);
  
    cout<< endl;
    for (i=0; i<n; i++)
      cout << X[i] << "\t";
  
    getch();
  }
  void heapSort(int numbers[], int array_size)
  {
   int i, temp;
  
   for (i = (array_size / 2)-1; i >= 0; i--)
    siftDown(numbers, i, array_size);
  
   for (i = array_size-1; i >= 1; i--)
   {
    temp = numbers[0];
    numbers[0] = numbers[i];
    numbers[i] = temp;
    siftDown(numbers, 0, i-1);
   }
  }
  
  
  void siftDown(int numbers[], int root, int bottom)
  {
   int done, maxChild, temp;
  
   done = 0;
   while ((root*2 <= bottom) && (!done))
   {
    if (root*2 == bottom)
     maxChild = root * 2;
    else if (numbers[root * 2] > numbers[root * 2 + 1])
     maxChild = root * 2;
    else
     maxChild = root * 2 + 1;
  
    if (numbers[root] < numbers[maxChild])
    {
     temp = numbers[root];
     numbers[root] = numbers[maxChild];
     numbers[maxChild] = temp;
     root = maxChild;
    }
    else
     done = 1;
   }
  }
 4. #44
  programer
  كاربر عادي
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gif
  تاریخ عضویت
  2011 Dec
  نوشته ها
  62
  1
  10
  مرتب سازی Shell
  کد:
  #include <iostream.h>
  #include <conio.h>
  #include <time.h>
  #include <stdlib.h>
  void shellSort(int arr[], int size);
  void main (void)
  {
    const n = 10;
    int X[n];
  
    randomize();
    for (int i=0; i<n; i++)
    {
      X[i] = rand() % 100;
      cout << X[i] << "\t";
    }
  
    shellSort (X, n);
  
    cout<< endl;
    for (i=0; i<n; i++)
      cout << X[i] << "\t";
  
    getch();
  }
  void shellSort(int arr[], int size)
  {
    int i, index, temp, increment = 3;
    while (increment > 0)
    {
  for (i=1; i < size; i++)
  {
    temp = arr[i];
    index = i;
    while ((index >= increment) && (arr[index-increment] > temp))
       {
    arr[index] = arr[index - increment];
      index = index - increment;
    }
    arr[index] = temp;
  }
  increment = increment - 2;
    }
  }
 5. #45
  programer
  كاربر عادي
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gif
  تاریخ عضویت
  2011 Dec
  نوشته ها
  62
  1
  10
  برج هانوی
  کد:
  #include <iostream.h>
  #include <conio.h>
  void Tower(int, char, char, char);
  void main()
  {
    clrscr();
    int num;
    cout << " Hanoy Towers : " << endl
      << " Enter Size of Tower: ";
  
    cin >> num ;
    Tower(num,'A','C','B');
  
    getch();
  
  }
  void Tower(int n, char A, char C, char B)
  {
    if(n>1) Tower(n-1,A,B,C);
     cout << A << " moved to " << C << endl;
    if(n>1) Tower(n-1,B,C,A);
  }
 6. #46
  programer
  كاربر عادي
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gif
  تاریخ عضویت
  2011 Dec
  نوشته ها
  62
  1
  10
  سری فیبوناچی
  کد:
  #include <iostream.h>
  #include <conio.h>
  void main (void)
  {
    int L1=1,L2=1,L3,n;
    cout<< "Enter Number: ";
    cin >> n;
    for (int i=3; i<=n; i++)
    {
      L3 = L2+L1;
      L1 = L2;
      L2 = L3;
    }
    cout<< "Result is: " << L3;
    getch();  
  }
 7. #47
  programer
  كاربر عادي
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gif
  تاریخ عضویت
  2011 Dec
  نوشته ها
  62
  1
  10
  ساعت Clock
  کد:
  #include <iostream.h>
  #include <conio.h>
  #include <dos.h>
  #include <math.h>
  #include <graphics.h>
  void clock_(int x,int y,int r,int c,int b);
  void setgraph (void);
  void main()
  {
    clrscr();
    setgraph();
    while(!kbhit())
    {
      clock_(getmaxx()/2,getmaxy()/2,100,BLUE,WHITE);
  
    }
  }
  void setgraph (void)
  {
    int gd=DETECT, gm;
    initgraph (&gd,&gm,"..\\bgi");
  }
  void clock_(int x,int y,int r,int c,int b)
  {
    struct dostime_t t;
    double p=3.1415;
    setcolor(b);
    setlinestyle(0,0,3);
    circle(x,y,r);
    settextstyle(2,0,4);
    outtextxy(x-5,y-r+1,"12");
    outtextxy(x-3,y+r-13,"6");
    outtextxy(x+r-10,y-5,"3");
    outtextxy(x-r+5,y-5,"9");
    _dos_gettime(&t);
    setcolor(c);
    setlinestyle(1,0,1);
    setfillstyle(1,c);
    pieslice(x,y,0,360,r-11);
    setcolor(b-2);
    line(x,y,x+(r-25)*(cos((t.hour*6-90)*p/180)),y+(r-25)*sin((t.hour*6-90)*p/180));
    line(x,y,x+(r-16)*(cos((t.minute*6-90)*p/180)),y+(r-16)*sin((t.minute*6-90)*p/180));
    setcolor(b);
    setlinestyle(0,0,1);
    line(x-(10)*(cos((t.second*6-90)*p/180)),y-(10)*sin((t.second*6-90)*p/180),x+(r-12)*(cos((t.second*6-90)*p/180)),y+(r-12)*sin((t.second*6-90)*p/180));
  
    char s[10];
    setcolor(11);
    circle(x,y,2);
  }
 8. #48
  programer
  كاربر عادي
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gif
  تاریخ عضویت
  2011 Dec
  نوشته ها
  62
  1
  10
  Maze
  کد:
  #include <iostream.h>
  #include <conio.h>
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <iomanip.h>
  #include <graphics.h>
  #include <dos.h>
  
  #define UP 72
  #define LEFT 75
  #define RIGHT 77
  #define DOWN 80
  #define ESC 27
  
  int move(int);
  void draw(void);
  int search(void);
  int strcheck(void);
  void setgraph(void);
  void message(char *);
  const n=13;
  const m=13;
  char x[m][n]={{"#############"},
      {"#####..######"},
      {"....##.#....#"},
      {"###.##.#.##.#"},
      {"###.#..#.##.#"},
      {"#...#.##.##.#"},
      {"#.###....##.#"},
      {"#.#.#.##..#.#"},
      {"#.#.#.###.#.#"},
      {"#.....###.#.#"},
      {"###.#####.#.#"},
      {"#.........#.."},
      {"#############"}};
  
  int gapi[10];
  int gapj[10];
  int si,sj;
  
  void main()
  {
    setgraph();
    draw();
    int i=search();
    if (i<=1)
    {
     message("Sorry , Maze couldn't find any way ... ");
     exit(0);
    }
    else
    {
     char *temp="There is  ways ,Press any key to try...";
     temp[9]=i+0x30;
     message(temp);
    }
  
    si=gapi[0];
    sj=gapj[0];
    x[si][sj]='M';
    draw();
    int key;
    do{
    key=getch();
    if(move(key))
      draw();
  
    }while (!strcheck() && key!=ESC);
  
   if (strcheck()==1)
    message("Congratulate, Maze find the way ... ");
    else
    message("Sorry, Maze couldn't find any way ... ");
  
    closegraph();
  }
  int search(void)
  {
    int k=0;
    int i,j;
    for (i=0;i<m;i++)
      if (x[i][0]=='.')
        {gapi[k]=i; gapj[k++]=0;}
    for (i=0;i<m;i++)
      if (x[i][n-1]=='.')
        {gapi[k]=i;gapj[k++]=n-1;}
    for (j=0;j<n;j++)
      if (x[0][j]=='.')
        {gapi[k]=0;gapj[k++]=j;}
    for (j=0;j<n;j++)
      if (x[m-1][j]=='.')
        {gapi[k]=m-1;gapj[k++]=j;}
  
    return(k);
  }
  
  int strcheck(void)
  {
    int k=0;
    if ((si==0 || si==m-1 || sj==0 || sj==n-1) && (si!=gapi[0] && sj!=gapj[0]))
    k=1;
    return(k);
  }
  
  void draw(void)
  {
    int mx=getmaxx()/n;
    int my=getmaxy()/m;
    for (int p=0;p<m;p++)
    {
     for (int q=0;q<n;q++)
     {
      switch (x[p][q]){
      case '.': setfillstyle(11,DARKGRAY);break;
      case '#': setfillstyle(1,BLUE);break;
      case 'M': setfillstyle(1,YELLOW);break;
      }
      bar(q*mx,p*my,q*mx+mx,p*my+my);
     }
    }
  }
  
  void setgraph(void)
  {
    int gd=DETECT, gm;
    initgraph (&gd,&gm,"..\\bgi");
  }
  
  void message(char *str)
  {
   setfillstyle(1,GREEN);
   bar(130,200,550,250);
   setcolor(WHITE);
   rectangle(130,200,550,250);
   setcolor(BLACK);
   settextstyle(3,0,1);
   outtextxy(140,210,str);
   delay(1500);
   getch();
  }
  
  int move(int dir)
  {
    int k=0;
    switch (dir)
    {
      case LEFT: if(x[si][sj-1]!='#'){x[si][sj]='.'; sj--; x[si][sj]='M'; } k=1; break;
      case RIGHT: if(x[si][sj+1]!='#'){x[si][sj]='.'; sj++; x[si][sj]='M'; } k=1; break;
      case UP: if(x[si-1][sj]!='#'){x[si][sj]='.'; si--; x[si][sj]='M'; } k=1; break;
      case DOWN: if(x[si+1][sj]!='#'){x[si][sj]='.'; si++; x[si][sj]='M'; } k=1; break;
    }
    return k;
  }
 9. #49
  programer
  كاربر عادي
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gif
  تاریخ عضویت
  2011 Dec
  نوشته ها
  62
  1
  10
  MAZE_Graph
  کد:
  #include <iostream.h>
  #include <conio.h>
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <iomanip.h>
  #include <graphics.h>
  void chright();
  int chway();
  void circle();
  void move();
  void draw(void);
  int search(void);
  void delay(void);
  int strcheck(void);
  void setgraph(void);
  const n=13;
  const m=13;
  char x[m][n]={{"#############"},
      {"#####..######"},
      {"....##.#....#"},
      {"###.##.#.##.#"},
      {"###.#..#.##.#"},
      {"#...#.##.##.#"},
      {"#.###....##.#"},
      {"#.#.#.##..#.#"},
      {"#.#.#.###.#.#"},
      {"#.....###.#.#"},
      {"###.#####.#.#"},
      {"#.........#.."},
      {"#############"}};
  
  int gapi[10];
  int gapj[10];
  int walli[10];
  int wallj[10];
  int count,stp;
  int wi,wj,si,sj,i,j;
  
  void main()                     // main program
  {
    cout<<" Welcome to Maza, \n how much delay you need? ";
    cin>>stp;
  
    setgraph();
    draw();
    i=search();
    if (i<=1)
      {
      cout<< "\n\n Sorry , \n  Maze couldn't find any way ... ";
  //   exit(0);
     }
    else
     cout<<" \n\n there is "<< i <<" ways existing , press any key to try ...";
    getch();
  
    si=gapi[0];wi=walli[0];
    sj=gapj[0];wj=wallj[0];
    x[si][sj]='M';
    draw();
    while (!strcheck())
      {
        chright();
        draw();
       if (chway() && !strcheck())
         move();
       else if (!strcheck())
         circle();
       draw();
     }
  
    if (strcheck()==1)
      cout<< "\n\n Congratulate , \n  Maze find the way ... ";
    else
      cout<< "\n\n Sorry , \n  Maze couldn't find any way ... ";
    getch();
    closegraph();
  }
  void chright()
  {
    x[si][sj]='.';
  
     if (si==wi && sj>wj && x[si][sj-1]=='.')
       {sj--;wi--;}
     else if (si==wi && sj<wj && x[si][sj+1]=='.')
        {sj++;wi++;}
     else if (sj==wj && si>wi && x[si-1][sj]=='.')
        {si--;wj++;}
     else if (sj==wj && si<wi && x[si+1][sj]=='.')
        {si++;wj--;}
    x[si][sj]='M';
  }
  int chway()
  {
  int k=1;
     if (si==wi && sj>wj && x[si+1][sj]=='#')
      k=0;
     else if (si==wi && sj<wj && x[si-1][sj]=='#')
       k=0;
     else if (sj==wj && si>wi && x[si][sj-1]=='#')
      k=0;
     else if (sj==wj && si<wi && x[si][sj+1]=='#')
      k=0;
  
  return(k);
  }
  void circle()
  {
    x[si][sj]='.';
     if (si==wi && sj>wj)
       {wi++;wj++;}
     else if (si==wi && sj<wj)
       {wi--;wj--;}
    else if (sj==wj && si>wi)
       {wj--;wi++;}
     else if (sj==wj && si<wi)
       {wj++;wi--;}
    x[si][sj]='M';
  }
  void move()
  {
    count++;
    x[si][sj]='.';
     if (si==wi && sj>wj)
      {
       si++;wi++;
     }
     else if (si==wi && sj<wj)
      {
       si--;wi--;
     }
     else if (sj==wj && si>wi)
      {
    sj--;wj--;
     }
     else if (sj==wj && si<wi)
      {
       sj++;wj++;
     }
    x[si][sj]='M';
  }
  
  int search(void)
  {
    int k=0;
    int i,j;
    for (i=0;i<m;i++)
    if (x[i][0]=='.')
      {
      gapi[k]=i; gapj[k]=0;
            walli[k]=i+1; wallj[k]=0; k++;
      }
    for (i=0;i<m;i++)
    if (x[i][n-1]=='.')
      {
      gapi[k]=i;gapj[k]=n-1;
            walli[k]=i-1; wallj[k]=n-1; k++;
      }
    for (j=0;j<n;j++)
    if (x[0][j]=='.')
      {
      gapi[k]=0;gapj[k]=j;
            walli[k]=0; wallj[k]=j-1; k++;
      }
    for (j=0;j<n;j++)
    if (x[m-1][j]=='.')
      {
      gapi[k]=m-1;gapj[k]=j;
            walli[k]=m-1; wallj[k]=j+1; k++;
        }
  
    return(k);
  }
  int strcheck(void)  // check if maze finish traveling
  {
    int k=0;
    if (count>1)
      if (si==0 || si==m-1 || sj==0 || sj==n-1)
    if(si==gapi[0] && sj==gapj[0])
          k=2;
     else
      k=1;
     else
    k=0;
    return(k);
  }
  
  void delay(void)
  {
    for (int p=0;p<stp;p++)
    for(int q=0;q<stp;q++)
      for(int r=0;r<stp;r++);
  }
  /*
  void draw (void)     // draw current board
  {
    clrscr();
    for (int p=0;p<m;p++)
    {
     for (int q=0;q<n;q++)
        cout<<x[p][q]<<setw(5);
     cout<<endl<<endl;
     }
    delay();
  }
  */
  void draw(void)
  {
  //  clrscr();
    int mx=getmaxx()/n;
    int my=getmaxy()/m;
    for (int p=0;p<m;p++)
    {
     for (int q=0;q<n;q++)
     {
      switch (x[p][q]){
      case '.': setfillstyle(11,DARKGRAY);break;
      case '#': setfillstyle(1,BLUE);break;
      case 'M': setfillstyle(1,YELLOW);break;
      }
      bar(q*mx,p*my,q*mx+mx,p*my+my);
     }
    }
    delay();
  }
  void setgraph(void)
  {
    int gd=DETECT, gm;
    initgraph (&gd,&gm,"..\\bgi");
  }
 10. #50
  programer
  كاربر عادي
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gif
  تاریخ عضویت
  2011 Dec
  نوشته ها
  62
  1
  10
  N QUEEN_Graph
  کد:
  #include <iostream.h>
  #include <conio.h>
  #include <iomanip.h>
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <graphics.h>
  const m=20;
  int k[m][m];
  void apply(int,int);
  void remove(int,int);
  void draw(void);
  void move(int i,int j);
  void check(void);
  void setgraph(void);
  int count=0,v,n,i,j,state;
  void main()
  {
    cout<<"  n-Queen \n\n";
    cout<<"Size of board Board:";
    cin>>n;
    cout<<"how much Queen:";
    cin>>v;
    clrscr();
    setgraph();
    draw();
    for (i=0;i<n;i++)
     for (j=0;j<n;j++)
     move(i,j);
    getch();
    closegraph();
  }
  void move(int p,int q)
  {
    apply(p,q);
    check();
    for (int i=p;i<n;i++)
       for (int j=0;j<n;j++)
        if (k[i][j]==0)
            move(i,j);
    remove(p,q);
  }
  void apply(int i,int j)
  {
    int p,q;
    k[i][j]=1;
    count++;
    for (p=0;p<n;p++)
      if (p!=i)
       k[p][j]++;
    for (p=0;p<n;p++)
      if (p!=j)
        k[i][p]++;
    p=i+1;q=j+1;
    while(p<n && q<n)
       k[p++][q++]++;
    p=i-1;q=j-1;
    while(p>=0 && q>=0)
       k[p--][q--]++;
    p=i+1;q=j-1;
    while(p<n && q>=0)
       k[p++][q--]++;
    p=i-1;q=j+1;
    while(p>=0 && q<n)
       k[p--][q++]++;
  }
  void remove(int i,int j)
  {
    int p,q;
    k[i][j]=0;
    count--;
    for (p=0;p<n;p++)
      if (p!=i)
       k[p][j]--;
    for (p=0;p<n;p++)
      if (p!=j)
        k[i][p]--;
    p=i+1;q=j+1;
    while(p<n && q<n)
       k[p++][q++]--;
    p=i-1;q=j-1;
    while(p>=0 && q>=0)
       k[p--][q--]--;
    p=i+1;q=j-1;
    while(p<n && q>=0)
       k[p++][q--]--;
    p=i-1;q=j+1;
    while(p>=0 && q<n)
       k[p--][q++]--;
  }
  void check (void)
  {
    if(count==v)
      {
       state++;
       draw();
       cout<<endl<<endl<<"press 0 to exit or any key to continue...";
        int c=getch();
       if (c=='0')
         exit(0);
     }
  }
  /*
  void draw (void)
  {
    clrscr();
    for (int p=0;p<n;p++)
    {
     for (int q=0;q<n;q++)
     if (k[p][q]!=1)
      cout<<'.'<<setw(3);
     else
      cout<<"X"<<setw(3);
     cout<<endl<<endl;
     }
    cout<<"\n\n total states founded for "<< n <<"*" << n <<" boards and " << v <<" Queens : "<<state;
  }
  */
  void draw (void)
  {
    clrscr();
    int mx=getmaxx()/m;
    int my=getmaxy()/m;
    for (int p=0;p<n;p++)
    {
     for (int q=0;q<n;q++)
     {
      if(k[p][q]==1)
      {
      setcolor(WHITE);
      setfillstyle(1,YELLOW);
      }
      else
      {
      setcolor(WHITE);
      setfillstyle(1,BLUE);
      }
      bar(p*mx+2,q*my+2,p*mx+mx+2,q*my+my+2);
      rectangle(p*mx+2,q*my+2,p*mx+mx+2,q*my+my+2);
     }
    }
    setcolor(WHITE);
    rectangle(2,2,mx*n+2,my*n+2);
    rectangle(0,0,mx*n+4,my*n+4);
    gotoxy(2,25);
    cout<<"\n\n total states founded for "<< n <<"*" << n <<" boards and " << v <<" Queens : "<<state;
  }
  void setgraph(void)
  {
    int gd=DETECT, gm;
    initgraph (&gd,&gm,"..\\bgi");
  }
صفحه 5 از 10 نخست ... 2345678 ... آخرین
نمایش نتایج: از 41 به 50 از 92

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. ارشيو سورس كد هاي سي شارپ
  توسط MspSoft در انجمن #C
  پاسخ: 69
  آخرين نوشته: 2016-12-13, 10:32 PM
 2. تشخيص درايو سي دي در ويژوال بيسيک
  توسط MspSoft در انجمن برنامه نویسی در 6 VB
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2012-02-18, 10:37 PM
 3. ارشيو سورس هاي كابردي ويژوال بيسك
  توسط halalabad در انجمن برنامه نویسی در 6 VB
  پاسخ: 25
  آخرين نوشته: 2011-12-10, 12:41 AM
 4. تاريخچه ويژوال استديو و ورود ان به دنيا دات نت
  توسط MspSoft در انجمن برنامه نویسی مبتنی بر Microsoft .Net Framework
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2011-12-05, 07:16 PM
 5. اموزش تصويري ويژوال استديو 2010 قسمت اول
  توسط MspSoft در انجمن برنامه نویسی مبتنی بر Microsoft .Net Framework
  پاسخ: 3
  آخرين نوشته: 2011-11-30, 03:39 PM

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2